Svatý Martin je patronem vinařů, vojáků i žebráků

Sv. Martin, autor: Wilfred_Thompson (1918), zdroj: Wikimedia.org (volné dílo)

Sv. Martin je patronem měst Mohuče a Stuttgartu, patronem vojáků, pastýřů, bednářů, mlynářů, chudáků, žebráků a patronem vinařů. Je pomocníkem proti výražce a přímluvcem za dobrou úrodu na polích. Sv. Martin má svátek 11. listopadu.

Reklama

Martin je velmi oblíbené mužské jméno nejenom u nás, ale i na celém světě. Vždyť taky mnohé z žen sdílejí společnou domácnost s nějakým tím Martinem, ať již je to přítel, manžel, nebo třeba syn. Na Martina vyhlížejí děti, ale i mnozí dospělí ven. Zdalipak přijede Martin na bílém koni a po roce zase nastanou zimní radovánky?

Svatý Martin se narodil okolo roku 316, v rodině vysloužilého římského setníka, v Panonii, v dnešním Maďarsku. Již v patnácti letech vstoupil do římského jízdního pluku a byl odvelen do Galie, dnešní Francie. Brzy se stal římským důstojníkem, který měl silné sociální cítění. Dle legendy v jedné chladné noci u městské brány v Amiens spatřil třesoucího se žebráka. Poněvadž u sebe neměl ani jídlo, ani peníze, mečem rozetnul svůj důstojnický plášť a polovinu daroval promrzlému žebrákovi. V noci se mu zjevil Spasitel, který pravil. „Oblékl mě Martin, ještě nepokřtěný.“ Svatý Martin vystoupil z armády, dal se pokřtít a stal se křesťanem. Žil jako mnich a i když jej věřící z Tours v roce 371 zvolili svým biskupem, zůstal i nadále velmi skromný a přebýval v malé chatrči u řeky Loiry. Svatý Martin zemřel roku 397, ve věku 81 let a část jeho ostatků se zachovala v bazilice sv. Martina v Tours. Na Slovensku, v Bratislavě, v gotickém chrámu sv. Martina, bylo korunováno 18 uherských králů a královen.

Na svátek sv. Martina se taky poprvé tradičně ochutnává mladé, takzvané svatomartinské víno z nové úrody.

Na sv. Martina čeleď opouštěla sjednanou službu a dostávala mzdu. Pak si hledala nového hospodáře, popřípadě o rok prodlužovala dohodu se stávajícím hospodářem. Na tento svátek odcházející čeleď taky dostávala velké buchty s mákem, nebo povidly. Konalo se tradiční svatomartinské posvícení, ke kterému neodmyslitelné patřila pečená husa. Peklo se taky svatomartinské pečivo, rohlíky, podkovy sv. Martina, kterým obdarovávaly dívky své chlapce.

Autor: Jiří Glet

Reklama