Malacky s klasicistním kaštelem a poutní místo Šaštín – Stráže

Kaštel Malacky, Autor: Roman Toldy – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26981913

Malacky jsou centrem Dolního Záhoří. V barokním františkánském klášteře stojí kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. V tomto kostele je rovněž kaple Svatých schodů, po kterých kráčel Ježíš Kristus k Pilátu Ponskému. V Malackách stojí také klasicistní kaštel s krásným anglickým parkem. Šaštín – Stráže patří mezi nejvýznamnější poutní místa Slovensku. Právě díky Šaštínské Pietě, zázračné, uzdravující sošce Panny Marie, se Šastín stal poutním místem. Šaštínská Pieta se nachází v poutním barokním kostele Sedmibolestné Panny Marie, který byl vysvěcen 15. srpna roku 1764 a to za účasti císařovny Marie Terezie.

Reklama

Malacky

Malacky jsou centrem Dolního Záhoří, regionu mezi pohraniční řekou Moravou a Malými Karpatami, kraje borovicových lesů plných hub, písečných dun a přírodních jezer. Ve městě najdete také několik hodnotných památek.

Historické a kulturní památky

V Záhorácké ulici stojí renesanční kostel Nejsvětější Trojice, který je dominantou města. Na klášterním náměstí najdete barokní františkánský klášter s barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. V kostele se nachází rovněž kaple Svatých schodů, po kterých kráčel Ježíš Kristus k Pilátu Ponskému. Zdejší Svaté schody jsou jednou z trojice vydařených kopií těchto schodů. Zbylé dvoje zdařilé kopie schodů jsou v Jeruzalémě a Vatikánu. Barokní areál kláštera byl opevněný a dodnes se zachovala část obranných zdí a mohutné nárožní bašty. V ulici Na břehu stojí pěkná židovská synagoga postavená v maurském slohu.

Muzeum Michala Tillnera

Muzeum Michala Tillnera je městské muzeum a najdete ho v Záhorácké ulici. Jsou zde převážně etnografické sbírky a umělecké předměty. Největší pozornosti se těší Záhorácká jizba s pěkným lidovým nábytkem a lidovou malovanou keramikou.

Kaštel v Malackách

Kaštel v Malackách byl původně postavený jako barokní reprezentační sídlo šlechtického rodu Pálffyových. V 19. století dostal kaštel svou současnou klasicistní podobu. Kaštel je čtyřkřídlou klasicistní stavbou s vnitřním nádvořím. Na nádvoří stojí obnovená studna a u studny se nachází socha jelena, erbovního zvířete šlechtického rodu Pálffyových. Při jižním křídle kaštela byla obnovena fontána. Kaštel je v současné době nákladně rekonstruován a pro veřejnost je v něm přístupná Pálffyová jizba s dobovým nábytkem. Kaštel je obklopen pěkným anglickým parkem s duby, buky a také kaštany a od Černé brány vede ke kaštelu alej platanů.

Poutní místo Šaštín – Stráže

Šaštín – Stráže patří mezi nejznámější poutní místa na Slovensku. Složený název místa vznikl sloučením obcí Šaštín a Stráže nad Myjavou. V 16. století vlastnil šaštínské panství šlechtický rod Czoborů. V roce 1564 si dle legendy zbožná paní Angelika vymodlila od Sedmibolestné Panny Marie ztracenou lásku a úctu svého manžela Imricha Czobora.

Šaštínská Pieta

Z vděčnosti za vyslyšenou modlitbu nechala paní Angelika vyřezat dřevěnou sošku Panny Marie a ta byla umístěna do kaple. Právě díky Pietě – zázračné, uzdravující sošce Panny Marie z roku 1564 se Šaštín stal poutním místem. V Šaštíně byl postaven barokní klášter Paulánů a také barokní poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie, který byl vysvěcen 15. srpna roku 1764, a to za účasti císařovny Marie Terezie.

Barokní chrám Sedmibolestné Panny Marie je monumentální stavbou se dvěma věžemi. Na zdejším hlavním oltáři z červeného mramoru je umístěna Šaštínská Pieta. Zařízení kostela je převážně barokní a v kostele se nacházejí také největší varhany na Slovensku. Dvě hlavní pouti do Šaštína se konají první neděli po 24. květnu a první neděli po 15. září. Těchto dvou zdejších hlavních poutí se každoročně účastní tisíce zbožných poutníků nejenom ze Slovenska, ale taky z Česka, Maďarska, Polska a Rakouska. Šaštín – Stráže je významné a oblíbené poutní místo na Slovensku.

Autor: Jiří Glet
Zdroj: Autorský text, kniha Turistický průvodce č. VI.

Reklama