Zdravotní pojišťovna RBP vrátila pojištěncům za léky 43 milionů korun

Foto: Pixabay.com

RBP na základě pravidelného vyhodnocení překročení doplatků za léky a léčivé přípravky či potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za rok 2023 svým klientům rekordní částku, která přesáhla 43 milionů korun. V porovnání s rokem 2022 jde o 26% nárůst, tedy skoro o 9 milionů korun.

Reklama

„S tím souvisí i nárůst počtu pojištěnců o 20 %, kterých se vratky za léky týkaly. Reálně se celkem jednalo o 29 tisíc osob,“ uvedl tiskový mluvčí pojišťovny RBP Ivo Čelechovský. Tradičně nejpočetnější byla věková skupina 65+ (celkem 26 850 osob), kterým pojišťovna poslala na bankovní účet nebo složenkou 38,8 milionů korun.

Doplatky dle věku a stanoveného limitu realizovaných ve 4. čtvrtletí 2023 byly následovné. Pro děti do 18 let platí limit 1 000 Kč, což v rozhodném období připadlo 450 pojištěncům, celkem se pak v této kategorii vrátilo zhruba 258 000 Kč. Pro osoby ve věku 19 až 64 je stanoven limit na 5 000 Kč, přičemž 427 pojištěncům v této kategorii bylo vráceno více jak 1 050 000 Kč.

Senioři jsou pojišťovnami děleny na dvě kategorie, první ve věku 65 až 69 má k dispozici limit 1 000 Kč, což ve 4. čtvrtletí 2023 překročilo 3 940 osob, vratka činila 2 833 000 Kč. Pro seniory starší 70 let platí limit 500 Kč. Částku zhruba 11 370 000 Kč si rozdělilo 17 528 pojištěnců.

Invalidní pojištěnci do věku 69 let mají limit nastaven na 500 Kč, v rozhodném období se vratka týkala 771 osob, přičemž pojišťovna jim vrátila 572 000 Kč. Celkem pak RBP vyplatila za poslední tři měsíce v minulém roce 16 085 000 Kč, a to 23 116 klientům.

Zdroj: zdravotní pojišťovna RBP

Reklama