Oravský hrad a Oravská přehrada

Foto: Image by Walkerssk from Pixabay

Majestátní Oravský hrad stojí na skále nad obcí Oravský Podzámok a nad řekou Oravou. Tento hrad, který střežil cestu do Polska, patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším hradům na Slovensku. Pod Oravským hradem vás pltníci svezou pltích, což jsou zvláštní vory, na asi pětikilometrovém úseku na řece Oravě. Obec Podbiel je skvostem lidové architektury s dřevěnicemi z 19. a 20. století. Také u obce Podbielu se můžete svést na pltích na asi sedmikilometrovém úseku na řece Oravě. V obci Zuberci je Muzeum Oravské dediny. Je to pěkný oravský skanzen s lidovou architekturou. Jen 10 km od Zuberce najdete Meander Thermal Park Oravica, jehož bazény jsou napájeny termální vodou. Oravská přehrada bývá nazývána „Oravským mořem.“ Po Oravské přehradě můžete plout výletní lodí na Slanický ostrov. Můžete rovněž navštívit ještě další dvě turistické atraktivity, Oravskou lesní železnici v Oravské Lesné a Kysuckou lesní železnici Vychylovka a Muzeum Kysucké dediny v Nové Bystrici.

Reklama

Oravský hrad

Na vápencové skále 607 m. n. m., nad obcí Oravský Podzámok a také nad řekou Oravou, stojí majestátní Oravský hrad. Tento hrad, který střežil cestu do Polska, patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším středověkým hradům na Slovensku. Oravský hrad sestává z horního, středního a dolního hradu.

Poprvé byl tento hrad zmiňován v roce 1267, ale v této době zde již stál horní hrad a část středního hradu. Střední část hradu tvoří středověké stavby Korvínova paláce a paláce Jana z Dubové. V dolním hradu stojí renesanční Thurzův palác, archivní věž a terasa s glorietem neboli altánem. V barokní hradní kapli jsou umístěny náhrobky šlechtického rodu Thurzů. Počátkem 20. století byl hrad novogoticky stavebně upraven a v polovině 20. století byl nákladně restaurován.

Hrad je součástí Oravského muzea v Dolnom Kubíne. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pěknou barokní kapli, galerii obrazů, historický nábytek a historické zbraně. Jsou zde umístěny rovněž velmi pěkné sbírky archeologické, etnografické a přírodovědné. Z hradu je pěkný pohled na řeku Oravu a Oravský Podzámok. Od severozápadu až na severovýchod se táhnou hřebeny Oravské Magury. Na východě spatříte Skorošinské vrchy a za nimi Roháče. Na jihu pak vystupují hřebeny Velké Fatry.

Plavba na pltích na řece Oravě u Oravského hradu

Na pltích se můžete svést nejenom na řece Váhu, ale také na dvou místech na řece Oravě. Na řece Oravě pod Oravským hradem vás pltníci svezou na pltích, zvláštních vorech, a to asi na pětikilometrovém úseku. Z pltích na řece je nádherný pohled na Oravský hrad.

Podbiel

Z Oravského hradu si můžete udělat výlet na sever, na Oravskou přehradu. Po několika kilometrech přijedete do obce Podbiel, která je skvostem lidové architektury. Nachází se zde celkem 74 dřevěnic z 19. a 20. století. V budově bývalé církevní školy má sídlo Malé Podbielské etnografické muzeum s výstavou zemědělského nářadí užívaného při zemědělských pracích a jsou zde také pěkné etnografické sbírky.

Plavba na pltích na řece Oravě u Podbielu

Komu se zalíbila plavba na pltích u Oravského hradu, může se svést na pltích po řece Oravě u obce Podbielu. Pro turisty je připraven přibližně sedmikilometrový úsek a z pltí na řece Oravě je pěkný pohled na oravskou krajinu.

Muzeum Oravské dediny v Zuberci

Z obce Podbielu se můžete vydat na východ do Skorušinských vrchů a zanedlouho přijedete do obce Zuberce. Zde se nachází Muzeum Oravské dediny v Zuberci. Zdejší muzeum v přírodě vám představí typickou oravskou dedinu. Tomuto oravskému skanzenu dominuje dřevěný kostelík sv. Alžběty. Jsou zde dřevěné domy, selské statky, stodoly a seníky a mezi nimi pak malá políčka, na kterých se pěstují zemědělské plodiny. Ve skanzenu se chovají také zemědělská zvířata.

Meander Thermal Park Oravice

Ze Zuberce je to již jen asi 10 km do Meanderu Thermal Parku Oravice, na severozápadním okraji pohoří Západních Tater, poblíže hranice s Polskem.

V kryté části aquaparku je sportovně – relaxační bazén, ve kterém si návštěvníci mohou zaplavat a v relaxační části bazénu jsou četné vodní atrakce. Ve venkovní části jsou rovněž dva bazény a dětský bazén, který je opatřen vodním hřibem a dvěma skluzavkami. V aquaparku nechybí ani tobogán, dále jsou zde vířivky, chrliče vody masážní trysky. Bazény jsou napájeny termální vodou o teplotě 35 – 37 stupňů Celsia.  Některé venkovní bazény jsou propojeny s vnitřními bazény.

Z tohoto aquaparku je pěkný výhled na nejkrásnější vrcholy západní části Západních Tater- horského masivu Roháče. Když jste si již dosytnosti užili vodních radovánek, vrátíte se zpět do obce Podbielu a odtud se vydáte k Oravské přehradě.

Oravská přehrada

Oravská přehrada má úctyhodnou rozlohu 35 kilometrů čtverečních a bývá nazývána „Oravským mořem.“ Do jezera vtéká voda ze slovenské řeky Bielé Oravy a polské Černé Oravy. Původním účelem tohoto vodního díla bylo zabraňovat povodním a vyrábět elektřinu. K tomuto pak přibyla ještě rekreační funkce přehrady a ta je teď nejdůležitější. Na březích této přehrady se nacházejí rovněž četná rekreační zařízení. Z břehů přehrady jsou pozoruhodné výhledy na Oravské Beskydy.

Plavba výletní lodí na Slanický ostrov

Na východním břehu přehrady stojí městečko Námestovo s pěkně upravenou pěší zónou a rovněž nábřežní promenádou. Dominantou městečka je kostel sv. Šimona a sv. Judy. Z městského přístavu můžete plout výletní lodí na Slanický ostrov. Na ostrově stojí barokní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátní expozicí lidového výtvarného umění. Nedaleko Slanického jezera se nachází Ptačí ostrov, který je přírodní rezervací pro vodní ptáky. Oravská krajina má pak zásluhou častých dešťů svoji typickou svěže zelenou barvu.

Oravská lesní železnice v Oravské Lesné

Jen několik kilometrů západně od Oravské přehrady, najdete další turistickou atraktivitu pro rodiny s dětmi, Oravskou lesní železnici v Oravské Lesné. Tato úzkokolejná lesní železnice se provozuje na trati mezi stanicemi Tanečnik – Sedlo Beskyd a měří 3,6 km. Při jízdě vláčkem budete obdivovat krásnou oravskou krajinu. Na horní stanici v Sedle Beskyd je menší přestávka, během které mohou turisté vystoupat na nedalekou dřevěnou rozhlednu. Budou pak odměněni pěkným výhledem na pohoří Malé Fatry, Západních, Vysokých a Belianských Tater a Oravských Beskyd. Touto Oravskou lesní železnicí se pak vrátí zpět do stanice Tanečník. Je zde menší muzeum s expozicí o historii Oravské lesní železnici a jsou zde vystaveny vagóny, které byly dříve používané pro přepravu osob a také svoz dřeva. Najdete zde rovněž pěkné dětské hřiště.

Kysucká lesní železnice Vychylovka a Muzeum Kysucké dediny v Nové Bystrici

Pojedete-li dále na západ, zanedlouho dojedete do rázovitého regionu Kysuc. Zde na Vychylovce se nachází úzkokolejná lesní železnice, která dříve spojovala slovenské regiony Kysuce a Oravu. Byla vybudována v dvacátých letech 20. století a její délka v hornatém terénu dosahovala 110 km. Dnes činí délka trati 11 km a slouží návštěvníkům skanzenu, kteří se mohou svést parním vláčkem romantickou krajinou do areálu Muzea Kysucké dediny v Nové Bystrici. Ve svých expozicích, v několika desítkách lidových staveb, přibližuje turistům způsob života a kultury kysuckého lidu v minulosti. Najdete zde typické roubené domy, salaše, hospodářské budovy a kostelík. V letní turistické sezóně tento čarovný kout Slovenska ožívá lidovým zpěvem, tancem, hudbou a ukázkami lidových řemesel.

Autor: Jiří Glet
Zdroj: Autorský text, kniha Turistický průvodce č. VI.

Reklama