Příručka, která radí, jak přizpůsobit domácnost seniorům

Diakonie ČCE vydala novou příručku s názvem „Jsem tady ještě doma?“, která obsahuje praktické a srozumitelné informace o tom, jak přizpůsobit domácnost, v níž žije senior.

Brožura je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, kterým se Diakonie snaží reagovat na celkové stárnutí populace, na nedostatek služeb pro seniory a především na přání většiny lidí zůstat co nejdéle doma. Publikace má za úkol informovat širokou veřejnost o některých možnostech, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí a soběstačností a mohli tak zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Příručka přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariéry, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. Provádí čtenáře postupně jednotlivými místnostmi a upozorňuje, jaké nedostatky můžeme v domácnostech často najít. Informuje o možných stavebních zásazích, o technickém vybavení, ale také o jednoduchých řešeních, která jsou finančně a materiálně nenáročná. Proto je zde uvedena i nabídka různých kompenzačních pomůcek nebo tipy na přestavby, které lze zvládnout svépomocí. V neposlední řadě příručka informuje o pomocných službách a možnostech, kde získat finanční příspěvky.

Brožuru si můžete zdarma stáhnout na http://www.dustojnestarnuti.cz/bydleni/projekt-jsem-tady-jeste-doma/. K dispozici je také v tištěné podobě.

Projekt „Jsem tedy ještě doma?“ se zabývá problematikou bydlení seniorů se sníženou soběstačností. V rámci něj proběhlo rovněž terénní šetření, které zjišťovalo aktuální situaci a potřeby pečujících a samotných seniorů v oblasti bydlení. Realizovány budou také vzdělávací kurzy pro profesionály. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Reklama