Historie a přínosy estetické chirurgie

Estetická chirurgie patří mezi velmi pozoruhodná odvětví, která dokáží zásadním způsobem změnit život. Uvažujete i vy nad tím, že byste využili jejích služeb?

Estetická chirurgie u nás v minulosti

Za duchovního otce je u nás považován František Burian, lékař, vědec, mimořádná osobnost mezinárodního formátu, který se mimo jiných schopností například i dohovořil několika světovými jazyky. Absolvent lékařské fakulty v Praze po promoci nastoupil na post asistenta patologicko-anatomického ústavu. Následně se vydal sbírat zkušenosti za hranice, ty potom využil ve funkci šéfchirurga pražské vojenské nemocnice, dostal se také na pozici vedoucího lékaře vojenské nemocnice v Temešváru. Po válce zůstal opět v Praze, v posádkové nemocnici. Především poznatky nasbírané za války daly základ stanici plastické chirurgie, později přejmenované na Ústav. Ten se transformoval v kliniku a František Burian zůstal coby její přednosta, zaobírala se léčbou popálenin nebo vrozených vad. A vychovával si zde samozřejmě i svoje následovníky, kterým vštěpoval neustálou snahu o zlepšování vlastních schopností.

Postaral se naší republice též o unikátní primát. V Česku byl jako v první zemi na světě tento obor uznán samostatným odvětvím medicíny, v tomto směru jsme daleko předstihli i mnohem vyspělejší státy a byly tak založeny zcela ideální podmínky k tomu, aby se plastická chirurgie mohla rozvinout na špičkovou úroveň.

… a dnes

Spolehlivé údaje o tom, kolik se u nás provede plastických operací za rok, úplně nemáme. Odhady z lékařských kruhů hovoří o celkem širokém rozpětí mezi 20 000 a 30 000.

Podle předsedy společnosti plastické a estetické chirurgie navíc vzrůstá i bezpečnost takovýchto zákroků. Zdokonalením si prošly chirurgické postupy, používané produkty, posun zaznamenalo i vlastní vzdělávání chirurgů.

S neatestovaným lékařem bohužel citelně narůstá i riziko komplikací, v jejichž důsledku může být následně nutná i reoperace. Skutečný odborník svou průpravu nekončí absolvováním medicíny a jeho další studium trvá ještě šest let po získání titulu, tedy mu rozhodně nestačí projít nejrůznějšími kurzy. Vždy pátrejte po licenci ČLK. Jen tak máte coby pacient záruku, že jste skutečně v dobrých rukou. Komplikace se i tak výjimečně vyskytnout mohou a korektní postup je rozhodně ten, kdy vás s nimi operatér předem přiměřeným způsobem obeznámí. Podpisem na tzv. informovaném souhlasu to dotvrzujete.

Proč si zvolit kliniku Altos?

Jsme si vědomi toho, že rozhodnutí o plastické operaci pro vás představuje krok poměrně zásadní. Věnujeme tedy každému klientovi dostatek času, kdykoli nás můžete navštívit se žádostí o nezávaznou konzultaci, při které zodpovíme veškeré nejasnosti. Již první dojem zásadně ovlivní pocity z kliniky a neochota se zabývat položenými dotazy by měla rozhodně být varujícím příznakem. V závislosti na individuální domluvě je možné si schůzku s některým z našich lékařů naplánovat také během víkendů, chceme tak vyjít vstříc též vašim časovým možnostem.

Autor: Klinika Altos

Reklama