Arcelor Mittal podpořil neziskové organizace

Jednalo se o čtvrté kolo minigrantů, ve které ArcelorMittal rozdal 400 000,- Kč pro potřeby veřejně prospěšných projektů v Moravskoslezském kraji. K minigrantům se přidal také Arcelor Mittal Tubular Products Ostrava, který přispěl výši 50 000,- Kč.

Přihlášení do čtvrtého kola minigrantů probíhalo prostřednictvím zaměstnanců Arcelor Mittal, kteří se aktivně zapojují v projektech prospěšných životnímu prostředí nebo ve volnočasových aktivitách dětí. Mezi neziskové organizace, které se věnují volnočasové aktivitě dětí, patří i náš partner Model klub Hať. O grant se zasloužil člen Model klubu Hať a zaměstnanec ArcelorMittalu pan Radek Babulák.

Projekt Model klubu Hať byl vypracován na materiální zabezpečení a realizaci modelářského kroužku v dílnách Základní školy v Hati.

Do grantového řízení se přihlásilo přes 127 projektů v celkové výši 2 235 000,- Kč. Ustanovená komise jednotlivé projekty posuzovala z několika hledisek:

–          výhody implementace projektu v dané oblasti

–          proveditelnost  a dosažitelnost stanovených cílů

–          efektivita využití žádaného příspěvku

–          důvěryhodnost doporučené neziskové organizace

Projekt Model klubu Hať měl úspěch a byl vybrán mezi 39 nejlepších grantových žádostí. Model klub Hať tak získal od společnosti ArcelorMittal 5 000,- Kč na provoz modelářského kroužku a výchovu dětí. Tímto děkujeme firmě ArcelorMittal za poskytnutí finančního grantu.

 i-Senior.cz

Reklama