Vyhlášení výherce soutěže o Pandořinu skříňku

 

 

 

 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O KNIHU PANDOŘINA SKŘÍŇKA.

Při příležitosti vydání knižní novinky Pandořina skříňka věnovala autorka Eva Tvrdá jeden český výtisk do vánoční soutěže, která probíhala po celý minulý měsíc. Knížku vyhrává soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku a z došlých správných odpovědí byl vylosován.

Otázka zněla:

Při psaní knihy autorka osobně navštívila místa, ve kterých se děj odehrává. Které místo bylo nejzvdálenější od Hlučínska (kraj v okolí města Hlučín), kde bydlela rodina Agátina otce? 

a) Praha, Česká republika
b) Famagusta, Kypr
c) Drážďany, Německo

Správná odpověď byla b) Famagusta, Kypr.

VÝHERCEM SE STÁVÁ:

paní Viktorie Kmínková z Děčína

Výherkyni gratulujeme a zároveň děkujeme všem čtenářům za vaše četné a správné odpovědi. Pokud jste nevyhráli, nezoufejte, již brzy pro vás připravíme další soutěže.

 Více se o prozaičce Evě Tvrdé můžete dozvědět na stránkách www.evatvrda.cz.

Reklama