Víme co jíme? Co jsou to transmastné kyseliny

Organizace na ochranu spotřebitele dTest upozorňuje na neregulovaný výskyt transmastných kyselin v potravinách. Tyto látky mají negativní vliv na lidské zdraví.

 

 

 

Transmastné kyseliny vznikají při průmyslovém zpracování rostlinných tuků, a prestože jsou škodlivou látkou, nejsou před jejich účiny čeští spotřebitelé nijak chráněni. Pravidelná konzumace transmastných kyselin je jedním z faktorů přispívajících k obezitě a kardiovaskulárnímu onemocnění.

Zpráva Evropksé spotřebitelské organizace BEUC upozorňuje, že východoevropští spotřebitelé jsou konzumací průmyslově vyráběných transmastných kyselin (TFA) v současnosti ohroženi více, než jejich západní sousedé. Znepokojivé množství TFA je možné stále najít v mnoha balených potravinách, například v jedlých tucích, sušenkách, zákuscích, chipsech či jídle prodávaném na ulici, jako je pizza či hranolky. Omezeti výskyt transmastných kyselin lze prostřednictvím legislativních opatření.

Česká legislativa nyní žádné takové limity neobsahuje a výrobci navíc nejsou povinni uvádět informaci o přítomnosti transmastných kyselin na obalu produktů. To znamená, že ani informovaní spotřebitelé či lidé se zdravotními problémy nemají možnost se při výběru zboží kvalifikovaně rozhodnout v zájmu svého zdraví,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. 

dTest nechal v nedávné době otestovat jedlé rostlinné tuky, oplatky a hořické trubičky prodávané v českých obchodech. V řadě výrobků laboratoř objevila vysoké množství TFA, alarmujícím zjištěním byl 28% obsah těchto látek zaznamenaný v jednom z jedlých rostlinných tuků.

K legislativnímu omezení přistoupilo již v roce 2004 Dánsko, které zakázalo uvádět do oběhu potraviny obsahující více než dva gramy TFA na sto gramů tuku. Dánský příklad poté následovalo Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Island. BEUC uvádí, že TFA byly
v potravinách nahrazeny převážně zdravými mono-nasycenými tuky a provedené změny neměly negativní dopad na průmysl.

Převzato z tiskové zprávy dTestu

Reklama