Kůzlata pomáhají v domově seniorů

Čtyřnozí miláčci dovedou lidem vrátit usměv na tvář, nabít je energií i vrátit chuť do života. A nemusí se nutně jednat o pejsky a kočičky. Pomáhat dovedou i ryze hospodářská zvířata. Paní Alice Čechová z Občanského sdružení Salma měla netradiční nápad. Zavítala do domova seniorů s kozičkou Bellou a kůzlátkem Lady, která na tvářích seniorů vykouzlila úsměvy, radost i dojetí.

Milí čtenáři, nyní vám přinášíme rozhovor s paní Alicí Čechovou, která stojí za aktivitami Občanského sdružení Salma.

Jak vznikl nápad navštívit domov seniorů právě s kůzlaty?

Před třemi lety jsem byla pozvaná jako zástupce naší stáje na Veletrh sociálních služeb, které pořádalo město Břeclav. Na veletrh jsem jela s naším kozlím dědečkem Lojzou a ten se samozřejmě stal středem pozornosti.

S lidmi z tohoto okruhu jsem se znala z předchozího zaměstnání. Mezi řečí padl nápad vzít Lojzu do nemocnice ke starším lidem nebo do domova seniorů. Senioři doby chovu koz pamatují, a proto jsme jim je chtěli připomenout. Loni na jaře si mi najednou ozvali z domova seniorů, jestli bych nemohla s kozou přijet. Já jsem souhlasila, ale nevzala jsem Lojzu, ale na láhvi odchovanou asi dvouměsíční kozičku Bellu. Během jedné návštěvy jsme prošli oba pavilony a všechny patra, což bylo dost náročné. Jak pro nás, tak pro kůzle. Ale to si pozornost lidí a jejich náruč užívalo. Bohužel však zůstalo jen u jedné návštěvy.

Letos mě oslovila paní Svobodová z Aktivizace Domova seniorů se zájmem o opětovnou návštěvu. Tentokrát jsme s sebou vzali loňskou kozičku Bellu a také čtrnáctidenní kůzlátko Lady. Tu matka odmítla, takže opět jsem jí nahrazovala matku já. Lady byla proto maximálně zvyklá na lidský kontakt. Návštěvu jsme tentokrát rozdělili na dva dny, aby bylo více času na kontakt zvířete s lidmi.

Jak na návštěvu reagují senioři?

Zdroj: OS Salma
Zdroj: OS Salma

Jak vloni, tak i letos reagovali různě. Někteří se jenom podívali a víc neměli zájem, ale někteří nám kozičku „nechtěli“ vrátit. Starší Bella šla na vodítku a nechávala se hladit, maličkou Lady jsem lidem dávala do náruče a těm, kteří byli zrovna upoutaní na lůžku, jsem ji dávala na postel. Někteří lidé se ostýchali, ale když jsem jim kozičku do rukou nebo na postel dala, tak ji začali hladit a mazlit se s ní.

Našlo se pár lidí, kteří jakýkoliv kontakt odmítli. Ale těch bylo opravdu jen pár. Většinou kozička vyvolala v lidech pozitivní ohlas a myšlení, mnoho z nich začalo vzpomínat, jak také kozy chovali anebo začali vyprávět o svém životě. Nedá se popsat radost v očích těch, kteří byli potěšeni. Kdyby to bylo možné, nechali by si ji tam snad napořád.

Sama za sebe můžu říct, že jsem byla maximálně nadšená z reakcí těch starých lidí, až mi to občas vhánělo slzy do očí. Když jsem zaslechla, jak se dvě pečovatelky spolu baví o paní, která se už léta neusmála, a když měla kůzle u sebe, tak jen zářila, to potom mluví za vše! Jsem vděčna lidem, že mi dávají sílu věnovat  se této činnosti.

Pořádáte tyto akce pravidelně nebo to byla jednorázová akce?

Díky pozitivnímu přístupu vedení DS jsme se nakonec domluvili, že s kozičkou budu za jejich klienty jezdit dvakrát měsíčně. Bohužel kůzle roste a na podzim z ní již bude koza, která asi do náruče vzít nepůjde. Jsem moc ráda, že můžeme alespoň do té doby jezdit seniory potěšit.

Občanském sdružení Salma

Občanské sdružení Salma vzniklo v roce 2010. Nachází se v lokalitě mezi Břeclaví a Lednicí na Moravě. V rámci chovu domácích zvířat umožňuje veřejnosti a především dětem kontakt s těmito zvířaty. Spolupracuje se ZŠ a jinými výchovnými institucemi, nabízí osobní kontakt a seznámení se s chovem. Sdružení dále pořádá  pro veřejnost různé akce, týkající se zvířat a dětí. V současnosti se již několikátý  školní rok  ve sdružení scházejí děti, a to vždy dvě odpoledně v týdnu. Děti se v rámci hraní učí vše o zvířatech, o jejich  životu, chovu a dalších zajímavostech z jejich života. Dvě odpoledne v týdnu patří také maminkám, které učí své nejmenší ratolesti farmařit. Děti se budou na statku scházet i v příštím školním roce. Sdružení Salma zve všechny na návštěvu.

 Za rozhovor děkujeme paní Alici Čechové.

Pokud budete chtít podpořit Občanské sdružení Salma v jeho aktivitách, navštivte stránku www.ossalma.cz

Reklama