Znáte historii vánočních koled?

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří zpěv koled. Víte, odkud pramení historie vánočních koled a jaký je rozdíl mezi vánoční písní, rorátem a koledou?

Slovo koleda pochází z latinského výrazu calendae, jež vyjadřuje první den v měsíci. Koleda je všeobecně rozšířena napříč slovanskými jazyky a patří k lidovým zvykům. Původně koleda označuje píseň, kterou děti zpívají během křesťanských svátků. Koledy se proto zpívaly také například o Velikonocích. Postupně se koleda vžila pro označení vánoční písně.

Původ křesťanských vánočních koled pravděpodobně sahá do přelomu 12. a 13. století. Legendy totiž praví, že autorem první koledy byl František z Assisi, který žil v letech 1181 až 1226. Podle zjištění historiků bylo v 15. století převzato na polském území nebývalé množství staročeských koled. Jednalo se především o koledy Jednoty bratrské.

Jaký je rozdíl mezi vánoční koledou a adventní písní?

Pro vánoční koledy bylo charakteristické, že se zpívaly pouze v době vánoční. Tedy na Vánoce a vánoční svátky. Před Vánocemi, v době adventu se, zpívaly adventní písně a roráty. Dnes je již tenká hranice mezi vánočními koledami a adventními písněmi téměř zbořena, neboť vánoční koledy slýcháme i v adventní době.

Nejznámější skladatelé vánočních písní

Tématika vánočních písní se výhradně pojí k narození Ježíše Krista. Písně Narodil se Kristus Pán, Tichá noc netřeba nikomu připomínat. Hlavními představiteli českých vánočních písní jsou Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676) a Jakub Jan Ryba (1765 – 1815). Nejznámější koledou Adama Václava Michny je píseň Chtíc aby spal.

Hudební skladatel Jakub Jan Ryba je představitelem české mše vánoční. Jeho nejznámější dílo je Česká mše Hej mistře, vstaň bystře, která se v této předvánoční době hraje v mnoha českých i zahraničních chrámech.

Až budete zpívat vánoční písně, naslouchejte textu a vzpomeňte si na oslavy narození Ježíška, i na hlubokou historii vánočních koled.

Reklama