Zámecký park ve Velkých Hošticích

Ve druhé polovině 18. století hrabě Ignác Dominik Chorinský nechal ve Velkých Hošticích vystavět zámek v pozdně barokním slohu. Zámek se stal střediskem kulturního a společenského života.

 

 

Konala se zde divadelní představení, hudební akademie a taneční reduty, při nichž hrála zdejší stálá zámecká kapela, kterou vedl skladatel Josef Puschman.  Častým hostem býval nejslavnější Mozartův současník Karl Dittersdorf.

Spolu se zámkem vznikala i formální zahrada s oranžérií.

V roce 1765 propukl v panském dvoře požár a ten se rozšířil i na zámeckou zahradu. Zahrada byla požárem vážně poškozena, oranžérie zcela shořela. Zámek však zkáze unikl. Kolem roku 1768 došlo k novým úpravám zahrady. Byla barokně formována a v rámci těchto úprav byla vysazena lipová alej. V první polovině 19. století pak byla zahrada upravena v romantický krajinářský park.

Jak vypadá park dnes? Před zámkem se nachází pravidelný parterový útvar a volně rozmístěné dřeviny. Jižně od zámku vede stará lipová alej. Tato alej tvoří osu zadní svahové části parku. Po obou stranách aleje jsou listnaté porosty. Svahová část pak přechází plynule do okolní krajiny v povodí řeky Opavy.

Základ parku tvoří dřeviny domácího původu, zejména duby, lípy a javory. Park je obohacen tvarově a barevně zajímavými jedinci (katalpa obecná, lípa zelená, sloupovitá forma břízy bradavičnaté, zerav západní v nažloutlé formě, borovice černá, smrk pichlavý ve stříbrné i šedé formě a další).

Park ve Velkých Hošticích se stal velmi příjemným výletním místem pro lidi z širokého okolí. Atraktivitu místa zvyšuje dětské hřiště a několik restaurací.

Tím hlavním, co návštěvníky láká, však zůstává procházka čtvrt tisíciletí starou lipovou alejí v klidné široké krajině pečlivě udržovaného parku.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Velke Hostice zdroj Eva Tvrda/]
Foto: Eva Tvrdá, Miluše Pagáč

Reklama