Zámecký park v Dolním Benešově

Park kolem zámku v Dolním Benešově má dlouhou historii opředenou romantickými pověstmi o labyrintu podzemních chodeb ústících až daleko za hranicemi katastru města.

 

 

 

Součástí všech šlechtických sídel, která v minulosti v Dolním Benešově vznikla, byla uměle přetvořená krajina. Na místě dnešního zámku, na mírné vyvýšenině v nivě řeky Opavy, stávala kdysi tvrz. Její existence je doložena už k roku 1411, ale pravděpodobně zde stála ještě dřív. Tvrz byla chráněna rybníky napájenými z řeky Opavy.

Pravděpodobně koncem 16. století, v době, kdy panství vlastnil rod Mošovských, byl objekt přebudován na renesanční zámek. Nový zámek byl zděný a v porovnání s tvrzemi a zámečky v okolí velmi rozsáhlý. V polovině 17. století zřídila vrchnost nedaleko zámku oboru a dva chovné rybníčky. Po další přestavbě zámku přibyl k budově park s mnoha dřevinami.

O dalších přestavbách se nedochovaly písemné záznamy, ale do 19. století měl zámek velmi reprezentativní ráz. Soudíme tak podle dobových kreseb, které zachycují zámek s arkádovým nádvořím.

V 70. letech 19. století, tehdy byl zámek v majetku Rotschildů, došlo k rozsáhlé přestavbě, která dala zámku velkolepý vzhled. Zámek byl obehnán kamennou zdí, která oddělila park od města. Park byl koncipován jako anglický, s vysokými a cizokrajnými stromy a květinami.

Poslední přestavba zámku proběhla ve 20. století, v letech 1921-1924. Při této přestavbě bylo objeveno mohutné podsklepení zámku. Pozdější výkopy pro vodovodní řád odkryly zdiva dřívějších staveb i zlomky nádob z 15. století. Archeologicky je tak doloženo časté přebudovávání zámeckého sídla.

Rotschildovy statky byly za 2. světové války zabrány jako židovský majetek. Zámek v Dolním Benešově se změnil v internační tábor. Při přechodu fronty dostal zámek několik dělostřeleckých zásahů, ve východní části bylo granátem proraženo sklepení, byla poškozena střecha a veškeré okenní sklo. Po odchodu německých vojenských jednotek zůstal zámek pustý. V následujících letech byl vyrabován a znehodnocen povětrnostními vlivy. Zámecký park pustnul.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Dolni Benesov zdroj Eva Tvrda/]

Foto: Miluše Pagáč

V letech 1948-1949 byl zámek částečně opraven a prostory pronajímány k bydlení. Později zámecké prostory sloužily knihovně, školní družině, mateřské škole.

V 60. letech došlo k rozsáhlému průzkumu zámeckých chodeb. Zámek v Dolním Benešově byl vždy opředen pověstmi o prostorném sklepení a spoustě tajných chodeb ústících mimo objekt zámku. Některé pověsti lokalizují východ ze zámeckého podzemního labyrintu až do Hrabyně. Prováděné sondáže však existenci rozsáhlých chodeb nepotvrdily.

Koncem 80. let došlo ke generální opravě budovy zámku, sídlí v něm městský úřad a je zde obřadní síň. Péče byla věnována i zámeckému parku.

Dnes zámecký park svými 1,7 ha obklopuje budovu zámku ze všech světových stran. Park je obehnán kamennou zdí, za níž vytvářejí vysoké stromy a lavičky na mírné vyvýšenině kolem zámku romantický prostor s překrásným výhledem na hladinu rozsáhlého rybníka. Zámecký park v Dolním Benešově patří k menším parkům, ale obklopuje zámek, v němž sídlí městský úřad, a tak se stal přímou součástí města. Dlužno dodat, že součástí velmi romantickou a velmi příjemnou.

Reklama