Zámecký park v Chuchelné

Na hranici s Polskem v malebném údolí potoka Zbojnička  obklopená lesy a rybníky leží obec Chuchelná. Romantické prostředí si už v 17. století oblíbil rod Lichnovských, který se v Chuchelné usadil a držel zdejší statky až do roku 1945.

 

 

Rod Lichnovských výrazně obec Chuchelnou ovlivnil. Z původního sídla rodu se během 18. století stala výletní rezidence, na kterou se zajíždělo na hony. Rod Lichnovských měl majetky na pruské i rakouské straně a udržoval přátelské styky s pruským i rakouským dvorem.  Hosty Lichnovských v Chuchelné se stávali členové nejvyšších evropských kruhů, často zde pobýval i samotný císař Vilém II. Rod Lichnovských byl rod vzdělaných lidí s velkým přehledem, proto vtiskl svým častým pobýváním na Chuchelné této obci zvláštní ráz.

Dnešní podoba zámeckého parku vznikala v polovině 19. století. Zámecký park měl svého předchůdce v zahradě kolem barokního zámku Lichnovských z roku 1670 a tzv. Domu kavalírů. Oba objekty byly několikrát přestavěny, nejdříve v duchu gotického historismu a později pseudobaroka.

Řada starších dřevin parku svědčí o krajinářských úpravách nejpozději v druhé polovině 19. století, kdy byla na hvězdicovém půdorysu postavena u jezírka pseudogotická hrobka rodu knížat Lichnovských. Do parku byly tehdy vysazeny četné dřeviny dovezené z Anglie a jiných zemí, ve výsadbě ale převládají dřeviny domácího původu.

Za pozornost stojí rozložitý buk lesní červený, jehož kmen má ve výšce jednoho metru průměr 1,5 m. Kromě malebných skupin lípy srdčité, javorů a buků byl park osázen i exoty, jsou to například jinan dvoulaločný, jalovec kanadský, paořech jasanolistý, dub americký, pět variant zeravu západního, červenolistá ruj vlasatá, mamota, tamaryšek a další. V parku zřídil Karel Max i růžovou zahradu. Na počátku 20. století byl založen ovocný sad a zeleninová zahrada, s parkem souvisely i hospodářské části velkostatku.

Dnes je část parku součástí rehabilitačního ústavu, takže slouží jeho klientům, a část parku je součástí centra obce.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Chuchelna zdroj Eva Tvrda/]

Foto Chuchelná – Eva Tvrdá, Miluše Pagáč

Na konci 20. století obohatil park moderní kostel postavený v duchu pseudogotické hrobky Lichnovských. Základní kámen kostela byl vysvěcen v roce 1969, v době normalizace však kostel postaven být nemohl. Po roce 1989 obyvatelé Chuchelné odvezli základní kámen k novému vysvěcení: kámen nechali vysvětit na Velehradě papežem Janem Pavlem II. Posléze začaly práce na projektu, na povoleních a začaly se shánět finance. Kostel byl postaven z peněz farníků, z peněz obyvatel okolních českých obcí, přispěli i lidé z Polska a Německa. Obyvatelé Chuchelné odpracovali na stavbě kostela pod vedením místního faráře a starosty neuvěřitelných 23 000 hodin.

Kostel byl projektován v souladu s budovou zámku a s hrobkou, stal se přirozenou částí centra Chuchelné.

Vodní hladina rybníka, zmíněné stavby a park  vtiskly centru Chuchelné neopakovatelný duchovní ráz.

Reklama