Svatá Lucie noci upije: Poznejte příběh sicilské světice

Svatá Lucie, Foto: Syrio, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Sv. Lucie je patronkou slepců a nemocných dětí, tkalců, služek a sedláků. Světice je pomocnicí při očních chorobách, při bolestech v krku a nejrůznějších infekcích, při krvácení a úplavici. Sv. Lucie má svátek 13. prosince.

Reklama

Sv. Lucie se narodila okolo roku 286 v sicilských Syrakusách, v rodině zámožných křesťanů. Světice měla uzavřít sňatek s bohatým pohanským mladíkem, ale sňatek odmítla a své věno rozdala chudým. Pohanský mladík pak sv. Lucii udal jako křesťanku.

Když nechtěla obětovat pohanským bohům, byla přivázána ke spřežení několika volů, kteří ji měli odtáhnout do místního nevěstince. Sv. Lucie však stála pevně na místě a ani volské spřežení s ní nedokázalo pohnout. Dívka pak byla v roce 304 v Syrakusách umučena.

V kostele sv. Jeremiáše a sv. Lucie v Benátkách, v Itálii, se nacházejí ostatky této světice.

V českých zemích na sv. Lucii bylo zakázáno příst len a drát peří. Po vesnicích chodily ženy převlečené za Lucky, v bílém oděvu a se zamoučeným obličejem. Když Lucky v některé domácnosti zastihly hospodyni, kterak dere peří nebo přede len, peří rozfoukaly a kužel s předivem odnesly.

Jak vznikla pranostika Lucie noci upije?

Známá je lidová pranostika „Svatá Lucie noci upije.“ Lucie má však svátek před zimním slunovratem. Vyskytl se názor, že se jedná o omyl našich předků. S tím však nelze souhlasit, neboť lidová pořekadla a pranostiky jsou přesné a vycházejí z dlouhodobého pozorování přírody našimi předky. Ten rozdíl vyplývá totiž z nesrovnalostí mezi starším juliánským kalendářem a skutečným slunečným časem. Juliánský kalendář se v důsledku určitých nepřesností posunoval každých 128 let zhruba o jeden den vpřed. Propočty lze zjistit, že ve 14. a 15. století svátek sv. Lucie připadal na den zimního slunovratu, a právě tehdy pranostika vznikla. Po reformě kalendáře a posunu času byl stanoven svátek sv. Lucie na 13. prosince, ale lidová ústní tradice o upíjení noci sv. Lucií přetrvala staletí. Také u nás je mnoho Lucií, Lucek a Lucinek.

Tak si třeba poslechněte píseň Santa Lucia s Waldemarem Matuškou, nebo píseň Ztratila Lucinka bačkorku s Miluškou Voborníkovou, anebo píseň od The Beatles Lucy in the sky with diamonds – Lucie s diamantovými očima, každý podle svého vkusu a nálady, a předvánočně rozjímejte.

Sv. Lucie v lidové pranostice:

  • Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
  • Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
  • Na svatou Lucii jasný den, urodí se len.

Autor: Jiří Glet
Zdroj: Autorský text, e-kniha Ten vánoční čas

Reklama