Svatá Lucie noci upije. Kdo je žena tohoto jména?

Znáte nějakou Lucii? Pak ji tento týden nezapomeňte popřát, v pátek slaví svátek. Víte, proč je Lucie považována za svatou a kdo vůbec byla žena tohoto jména? Pojďte se s námi podívat na další adventní příběh.

Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu

Svatá Lucie je patronkou slepců a nemocných dětí, služek a sedláků. Světice je pomocnicí při očních chorobách, při bolestech v krku a nejrůznějších infekcích, při krvácení a úplavici. Sv. Lucie má svátek 13. prosince.

Svatá Lucie se narodila okolo roku 286 v sicilských Syrakusách, v rodině zámožných křesťanů. Světice měla uzavřít sňatek s bohatým pohanským mladíkem, ale sňatek odmítla a své věno rozdala chudým. Pohanský mladík pak sv. Lucii udal jako křesťanku. Když nechtěla obětovat pohanským bohům, byla přivázána ke spřežení několika volů, kteří ji měli odtáhnout do místního nevěstince. Sv. Lucie však stála pevně na místě a ani volské spřežení s ní nedokázalo pohnout. Dívka pak byla v roce 304 v Syrakusách umučena. V kostele sv. Jeremiáše a sv. Lucie v Benátkách v Itálii se nacházejí ostatky této světice. V českých zemích bylo na sv. Lucii zakázáno příst len a drát peří. Po vesnicích chodily ženy převlečené za Lucky, v bílém oděvu a se zamoučeným obličejem. Když Lucky v některé domácnosti zastihly hospodyni, kterak dere peří nebo přede len, peří rozfoukaly a kužel s předivem odnesly.

Velmi známá je lidová pranostika: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ Vyskytl se názor, že se jedná o omyl našich předků. S tím však nelze souhlasit, neboť lidové pranostiky vycházejí z dlouhodobého pozorování našimi předky. Tento rozdíl vyplývá z nesrovnalostí mezi starším juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem. Juliánský kalendář se v důsledku určitých nepřesností posunoval každých 128 let zhruba o jeden den vpřed. Propočty lze zjistit, že ve 14. a 15. století svátek sv. Lucie připadl na den zimního slunovratu, a právě tehdy tato lidová pranostika vznikla. Po reformě kalendáře a posunu času byl svátek sv. Lucie stanoven na 13. prosince, ale ústní tradice o upíjení noci sv. Lucií přetrvala staletí.

Svatá Lucie v lidové pranostice:

  • Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
  • Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
  • Na svatou Lucii jasný den, urodí se len.

autor: Jiří Glet

Reklama