Sv. Valentýn nebo 1. máj? Slaví lásku, ale přesto se liší

Na dnešní den připadá svatý Valentýn, svátek všech zamilovaných. Slavíte tento svátek nebo dáváte raději přednost 1. máji? A víte, od kdy a proč se sv. Valentýn začal slavit, a jaká je historie prvního máje?

Za novodobým slavení sv. Valentýna stála záchrana firmy na poštovní přání

Možná se budete divit, slavení svátku svatého Valentýna nemá dlouhou tradici. Svátek se začal slavit až v průběhu 20. století. Za zavedením zvyku posílání zamilovaných přáníček, který se postupně přenesl do darování květin a nejrůznějších dárků, stojí americký podnikatel Walter Scott. Jeho firma vyráběla vánoční přání, ale ocitla se ve finančních potížích. Walter Scott proto hledal rozšíření odbytu a začal právě s výrobou zamilovaných přání – Valentýnek.

Historie sv. Valentýna je opředena láskou i mučednickou smrtí

Podnikatelský nápad Waltera Scotta byl inspirován historií. Za vlády římského císaře Marka Aurelia Claudia II., ve druhém století našeho letopočtu, žil katolický kněz a léčitel Valentýn, který tajně oddával zamilované páry. To bylo v rozporu s císařovým nařízením, neboť Claudius II. zakázal sňatky z obavy, že by oddaní muži chtěli zůstat doma místo odchodu do války. Kněz Valentýn byl po čase zatčen a za jeho protiprávní jednání zemřel mučednickou smrtí. Pravděpodobně 14. února roku 269.

Legenda slavení svátku všech zamilovaných pramení také ze svátku Lupercalia, který se pravidelně v únoru slavil ve starověkém Římě. Tento svátek v průběhu staletí splynul s mučednickou smrtí kněze Valentýna, který byl později prohlášen za svatého. A proto i my dnes slavíme svátek všech zamilovaných sv. Valentýna, který má spíše komerční obrysy.

1. máj – svátek lásky a plodnosti

Svátek všech zamilovaných oslavuje také první máj. Tento svátek ale nepřipadá pouze na jeden den, nýbrž ctí celý měsíc, jako období rozkvětu a plodnosti. Historicky slavení 1. máje pravděpodobně vychází z římského svátku Floralja, který se konal od 28. dubna do 3. května.

První máj provází mnoho tradic. Líbání pod rozkvetlou třešní, jabloní či břízou, stavění májky, lidové veselice a loučení se zimou a vítáním jara. Podle etnografky Kláry Posekané mohla dnešní podoba slavení 1. máje vzniknout na počátku 20. století v souvislosti s představitelem romantismu Karlem Hynkem Máchou a Petřínem.

A co vy? Máte raději spíše den sv. Valentýna nebo náš lidovější první máj?

Reklama