Starší generace se obává ztráty zaměstnání

zdroj: pixabay.com

Téměř polovina zaměstnanců v technickém odvětví se obává ztráty práce kvůli vyššímu věku. Třetina zaměstnanců má přitom zkušenosti s ageismem neboli věkovou diskriminací. Přesto ostatní zaměstnanci považují své starší kolegy za vysoce kvalifikované a cení si jejich zkušeností.

Reklama

Podle odborníků jsou postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob ve věku nad 50 let rozdílné, v České republice firmy dosud nechtějí či neumějí s lidmi v předdůchodovém věku pracovat. To dokládají i statistiky na tuzemském pracovním trhu, dle kterých je míra zaměstnanosti starších pracovníků v Česku poměrně nízká, ve skupině 55 – 64 let činí 46,5 %.

Neustálý boj se stereotypy

„V českých podnicích obecně panuje přesvědčení, že starší osoby brzdí rozvoj, představují zátěž a jsou neproduktivní. Zaměstnavatelé uvádějí, že se obávají jejich malé pružnosti a přizpůsobivosti i nedostatečné znalosti jazyků,“ vysvětlila personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků. Starší zaměstnanci však mohou podle ní firmám nabídnout vlastnosti, jako je rozvážnost, zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost. Výzkumy navíc prokázaly, že starší lidé lépe postupují při řešení komplikovaných problémů v důsledku hlubší úrovně chápání, kterou získali v průběhu jejich kariéry.

Zaměstnavatelé musí přistoupit k začlenění starší generace

Personalisté se shodují, že je důležité motivovat samotné zaměstnavatele, aby více zohledňovali různý věk zaměstnanců přímo v rámci své personální politiky. Měli by se tedy zabývat absolventy bez praxe, ale také staršími pracovníky s bohatou praxí. „Obě skupiny pracovníků totiž mohou být firmám užiteční. Zatímco u mladých lidí mohou zaměstnavatelé ocenit jejich inovativnost, energii, zapálení a svěží nápady, u starších zaměstnanců by měly být oceněny zejména zkušenosti a stabilita,“ upřesnila Gabriela Kodenková s tím, že zaměstnávání starších lidí je nezbytné s ohledem na to, že evropská společnost dynamicky stárne.

K tomu, aby Česká republika v budoucnosti dosáhla hospodářského růstu a stabilizace důchodového systému, bude muset starší zaměstnance začlenit na trh práce a nabídnout jim vhodná pracovní místa. Podle aktuálních prognóz se lidé staršího věku, 50 až 64 let, stanou ve srovnání s mladými lidmi a osobami středního věku nejpočetnější věkovou skupinou v české populaci.

Reklama