Rozmanitost výuky cizích jazyků

Před časem jste se na našem magazínu mohli dočíst o online kurzech cizích jazyků. Ne každému však tato metoda může vyhovovat a proto vám chceme nabídnout pohled do světa výuky cizích jazyků a přiblížit vám možnosti jazykových kurzů.

 

Jazykové kurzy můžeme rozdělit do třech hlavních částí, a to podle toho pro koho jsou určeny. Začneme od mladší věkové skupiny, pro ně je především určeno pomaturitní studium. Toto studium je vhodnou alternativou pro všechny, kteří neuspěli v přijímacím řízení na vysokou školu a rádi by se ještě dále vzdělávali. Výhodou je, že mladí studenti neztrácí statut studenta.

Druhou hlavní částí jazykových kurzů je firemní jazykové vyučování. Tato forma je vhodná pro podnikatele, kteří chtějí svým zaměstnancům nabídnout kurz cizího jazyka jako firemní benefit nebo jako nutnou část svého dalšího rozvoje. Lektor většinou dochází přímo do firmy a zaměstnance hromadně vyučuje po jejich pracovní době. Tato forma zdravě motivuje pracovníka k dosažení lepších výsledků, než mají jeho kolegové. Navíc se vyučování může zaměřit na specializované jazykové okruhy, podle zaměření podnikání dané firmy.

Poslední, a to třetí pomyslnou rozdělovací částí jazykových kurzů, jsou lekce pro širokou veřejnost. Tyto jazykové kurzy jsou určeny pro děti, mládež, dospělé a seniory. Jako ve zmíněném firemním a pomaturitním studiu jsou účastníci kurzu připravováni a vedeni k získání odborných certifikátů o zvládnutí určené jazykové úrovně. Mimo toto opravdu základní dělení lze využít širokou nabídku dalších výukových kurzů například v individuálním programu.

Veškerou touto výukou se zabývá Evropské vzdělávací centrum, které nabízí jazykové kurzy angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny a francouzštiny v Hradci Králové a Pardubicích.

i-Senior.cz

Reklama