Rozhlas slaví 100 let. Zavzpomínejte na jeho začátky s knihou Na slyšenou

Ilustrační obrázek, Foto: Pexels

Český rozhlas letos slaví své 100. výročí. K této jubilejní události vychází kniha Na slyšenou. Pojďme zavzpomínat na začátky veřejnoprávní rozhlasové instituce a připomenout si, jakou funkci rozhlas hrál dříve a jakou hraje v mediálním světě dnes.

Reklama

Český rozhlas (dříve Československý rozhlas) byl založen v roce 1923 a je jednou z nejstarších veřejnoprávních rozhlasových institucí na světě. Během své existence sehrál důležitou roli v šíření informací, kultury, hudby a zábavy pro občany Československé republiky.

K výročí byly připraveny různé oslavy, akce a programy, které upozornily na historii, význam a přínos Českého rozhlasu pro společnost. Mnoho zvláštních vysílání, dokumentů a rozhovorů bylo zaměřeno na retrospektivu minulosti a na to, jak se rozhlas vyvíjel v průběhu století.

Toto výročí je důležitým milníkem v kulturním a mediálním dění České republiky a zdůrazňuje význam rozhlasu jako média pro šíření informací, názorů a kultury.

Český rozhlas sehrál a stále hraje důležitou roli v mediálním a kulturním životě České republiky. Jeho role se v průběhu času vyvíjela a přizpůsobovala se změnám ve společnosti a technologii.

Při vzniku (1923)

Informace a zpravodajství: Československý rozhlas měl už při svém vzniku významnou roli v šíření aktuálních zpráv a informací. Poskytoval veřejnosti důležité informace o domácím i zahraničním dění.

Kultura a vzdělávání: Už od počátku se rozhlas zaměřoval na kulturní a vzdělávací programy. Přenášel hudební koncerty, literární čtení, divadelní představení a diskuse na různá témata.

Jednota národa: V období po vzniku Československa hrál rozhlas důležitou roli při budování národní identity a jednoty mezi občany nového státu.

V současné době

Rozmanitý obsah: Český rozhlas nabízí širokou škálu obsahu, zahrnující zpravodajství, publicistiku, diskuse, kulturní programy, hudbu, rozhovory a mnoho dalšího.

Informace a analýza: Český rozhlas je jedním z hlavních médií, které poskytuje občanům aktuální zpravodajství a analýzy událostí z domova i ze světa.

Kultura a umění: Stále hraje klíčovou roli v šíření kulturního dědictví a uměleckých výkonů, včetně hudebních koncertů, divadelních představení a literárních programů.

Veřejnoprávní služba: Jako veřejnoprávní médium slouží zájmům veřejnosti, a to zajišťováním rozmanitého obsahu s kvalitními informacemi, zábavou a vzdělávacími programy.

Digitalizace a nová média: Český rozhlas se přizpůsobuje novým trendům v médiích, včetně digitalizace. Nabízí svůj obsah online, prostřednictvím podcastů, sociálních médií a dalších moderních kanálů.

Století Českého rozhlasu v rozhovorech a vzpomínkách rozhlasáků

Zdroj: albatrosmedia.cz

Celkově lze říci, že Český rozhlas si udržuje svou roli jako klíčový aktér v mediálním prostředí, který spojuje informovanost, kulturu a zábavu pro širokou veřejnost. Zajímá vás o Českém rozhlasu více? K jubilejnímu 100. výročí vychází v nakladatelství CPress kniha Na slyšenou s podtitulem Příběhy rozhlasového století od Jitky Štichauerové

Rozhlas prošel za 100 let své existence neuvěřitelným vývojem. A protože vždy přitahoval kreativní lidi s láskou k mluvenému slovu, jeho historie je bohatá na pozoruhodné události. Které z nich jsou ty nejdůležitější? Jak svou práci vnímá Martin Dorazín, Patricie Strouhalová, Dalibor Gondík, Jan Rosák nebo Lucie Výborná? S čím se potýká režisér, editor, zprávař, zvukař a další rozhlasáci? To a mnoho jiného zjistíte v knížce, která vám přiblíží nejen známé rozhlasové hlasy.

Zdroj: wikipedia.org, portal.rozhlas.cz

Reklama