Nebudete v den prezidentských voleb doma? Zažádejte si o voličský průkaz a volte v libovolném volebním okrsku

Zanedlouho budeme mít podruhé možnost zvolit si svého prezidenta. Konkrétně první kolo současných prezidentských voleb připadá na 12. ledna. Pokud však v den voleb nebudete v místě svého bydliště a o volby nechcete přijít, zažádejte si o voličský průkaz, se kterým můžete volit v kterémkoliv volebním okrsku. S žádostí ale neotálejte, času není nazbyt.

Voličský průkaz opravňuje jeho držitele volit v kterémkoliv volebním okrsku, bez ohledu na trvalé bydliště voliče. To je výhodné, pokud volební den budete trávit na chatě, u dětí či na výletě.

Jednoduše a rychle s osobní žádostí

Nejjednodušší formou vyřízení voličského průkazu je osobní žádost na odboru evidence obyvatel příslušného obecního úřadu v místě trvalého bydliště. Na základě předložení občanského průkazu úředník obratem vystaví voličský průkaz. Nejpozději lze takto o voličský průkaz zažádat do 10. ledna.

Na písemnou žádost zbývá pouhých pár dní

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat také písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu zpravidla naleznete na stránkách vašeho obecního či městského úřadu.

Omezující podmínkou je ale čas, neboť písemnou žádost zaslanou poštou nebo datovou schránkou je nutné doručit nejpozději do pátku 5. ledna. Voličský průkaz je následně doručen žadateli na uvedenou korespondenční adresu.

Vyřízení voličského průkazu je v obou případech zcela zdarma.

Reklama