Nadužívání léků není jediný problém. Čeští senioři holdují také alkoholu

Foto: Adicare.cz

Když Ústav lékového průvodce v roce 2017 zveřejnil výsledky tříletého průzkumu, potvrdilo se to, co všichni tušili. Čeští senioři užívají mnohem více léků, než si jejich zdravotní stav žádá. Velmi často dokonce v nebezpečných kombinacích, které je mohou ohrožovat na životě. Na jednoho klienta v domově seniorů připadá dokonce osm různých druhů léků na předpis a u řady z nich není jasné, proč některé léčiva užívají. Mezi nejpalčivější problémy starších osob však nepatří pouze nadužívání léků – neméně závažné je i stále častější popíjení alkoholických nápojů.

Reklama

Alkoholismus se u nás obvykle řeší především v souvislosti s mladými lidmi a na seniory se tak trochu zapomíná. Přitom jde o velmi rizikovou skupinu, protože mají mnohem více volného času. Podstatnou roli hraje také fakt, že se mnozí senioři ze zdravotních či jiných důvodů nemohou věnovat aktivitám, kterými vyplňovaly volno v mladším věku.

Závislost na alkoholu samozřejmě netrápí pouze české seniory. Podobný trend panuje také v ostatních evropských zemích – znepokojeny jsou například britské úřady, podle kterých se intenzita pití stupňuje s přibývajícími léty. Ze studie vypracované londýnskou univerzitou UCL vyšlo najevo, že muži konzumují nejvíce alkoholu ve věku mezi 20. až 25. rokem života, poté u nich spotřeba klesá, ale po šedesátce se u mnohých opět zvyšuje. Pro každého druhého muže se stává každodenní pití, byť v menším množství, naprostou samozřejmostí – léčba alkoholismu ovšem většinou nepřipadá v úvahu, protože si závislost nepřipouští.

Foto: Adicare.cz

Velmi přátelský vztah k alkoholu mají také italští senioři. Národní centrum pro studium alkoholu považuje 3,3 miliony osob starších pětašedesáti let za rizikové seniory. Jinými slovy – každý druhý Ital ve věku nad pětašedesát let konzumuje nadměrné množství alkoholu.

Pokud máte pocit, že vy nebo osoba ve vašem blízkém okolí vykazujete některý z příznaků závislosti na alkoholu, zvažte návštěvu adiktologického centra. Léčba alkoholismu v raném stádiu probíhá formou ambulantní psychoterapie, která je mnohem příjemnější než pobyt v protialkoholní léčebně.

Reklama