Na svatého Jana otvírá se létu brána

Stane se tak každoročně 24. června. Lidové pověry a pranostiky spojené s nástupem léta míjí zcela den letního slunovratu. Čarovná moc léta v pranostikách a pověrách propuká naplno až o tři dny později, na Jana Křtitele.

V dobách raně křesťanských církev zápasila s pohanskými kulty. Součástí tohoto lítého boje bylo i pořádání liturgických slavností. Pohané oslavovali svá božstva v astronomických termínech. Představitelé křesťanské církve stanovili oslavy svých svatých v podobných termínech, ale dali jim výrazně jiný obsah a spoléhali na to, že staré kulty budou postupně zapomenuty. To se stalo i v případě svatého Jana Křtitele.

Svatojanská noc má tajuplnou moc. Lidové zvyky spojené donedávna s touto nocí připomínají magii pohanských oslav letního slunovratu. Lidé v tuto noc skákali přes oheň, neboť oheň byl posvátný, jeho přeskočením se v člověku v době slunovratu vše očistilo a mohl předstoupit před božstva. Také se házely věnce do vody a v lese bylo možné najít poklady. V lese však prováděly své reje temné lesní síly, před nimiž si mohl být jistý jen ten, kdo měl dobré srdce. Byliny nasbírané za svatojanské noci měly zesílenou moc.  Ráno po této magické noci se na tržištích prodávala mandragora, která dokázala zajistit lásku milované osoby.

Dnes magii svatojanské noci připomínají jen svatojanské mušky. Světélkují za venkovských nocí a probouzejí imaginaci zděděnou po dávných předcích.

A kdy začíná léto podle klimatologů? Za jeho počátek se považuje nástup průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia. Klimatické léto tedy nastupuje a trvá různě. V Praze začíná okolo 25. května a končí kolem 14. září, takže trvá v průměru 117 dní. S růstem nadmořské výšky se pak doba klimatického léta zkracuje. V polohách nad 1 100 metrů nad mořem většinou klimatické léto ani nepřijde. Klimatické jaro přejde rovnou do klimatického podzimu.

V nižších polohách však léto zatím vždy přišlo. Jan Křtitel otvírá bránu, kterou do našich dní vstupuje modrá obloha a s ní sluneční svit a letní vánek. Snad alespoň na chvíli…

Eva Tvrdá

Reklama