Malý renezanční klenot

Jedna z nejkrásnějších radnic českých zemí se nachází ve městě Stříbře, které bylo vystavěno v polovině 13. století jako královské město na obchodní cestě mezi Norimberkem a Prahou.

 

 

 

Ostroh nad řekou Mží, na němž město leží, působí velmi romanticky. Město Stříbro vzniklo nad hornickou osadou s kostelíkem a brzy se stalo jedním ze čtyř největších měst v oblasti středověkých západních Čech.

Historie města je spojena s těžbou olověných a stříbrných rud.  V době husitské se okolí Stříbra stalo místem, kudy prošly dějiny Evropy. V roce 1427 město oblehli účastníci třetí křížové výpravy proti husitům. Křižáci však město nedobyli. Pod tíhou zpráv o blížícím se husitském vojsku odtáhli směrem k Tachovu, kde byla třetí křížová výprava rozprášena.

Městu se v době husitské i pohusitské dařilo dobře. Dokladem je renezanční radnice z roku 1543, překrásná stavba, která dominuje Stříbru i dalekému okolí. Leží na prostorném malebném náměstí a je vyzdobena působivým sgrafitem z 19. století.

V době pobělohorské však ve městě nastal úpadek. Stříbro bylo několikrát vypleněno a v po roce 1660 začali do města přicházet horníci z německých oblastí. Stříbro postupně získávalo německý ráz. Po roce 1945 bylo 90% obyvatelstva odsunuto a pro Stříbro začala nová dějinná kapitola.

Renezanční radnice všechna historická úskalí přečkala a je dnes rekonstruovanou chloubou západních Čech.

Foto: Eva Tvrdá

[flagallery gid=6 name=Gallery]

Reklama