Kluby klubům 2011

Šestého ročníku společenské akce „Kluby klubům“, která slouží k setkání seniorů, sdílení nápadů a úspěšných aktivit mezi seniory, se zúčastnilo na 170 seniorů z 18 klubů z širokého okolí Hlučína.

 

 

 

Poprvé se setkání seniorů uskutečnilo v roce 2006 a rok od roku se zájem o tuto akci zvyšuje. Provoz Kulturního domu, ve kterém se akce konala, byl hrazen Kulturním centrem Hlučín. Drobné dárky a občerstvení pro vystupující byly uhrazeny z rozpočtu města Hlučín. Každý senior zaplatil vstupné v hodnotě 20,- Kč, za které dostal kávu a koláč. Kulturní program si připravili senioři sami. Některé kluby měly pro ostatní připraveno představení, jiné se přišly na své kolegy podívat a setkat se s přáteli.

Klub seniorů z Vrablovce se prezentoval pásmem písniček za doprovodu harmonikářů, kytary a „ozembouchu“. Taneční vystoupení skupiny Vřes z Vřesiny se neslo v duchu country tanců. Velký ohlas měla parodie na pohádku Mrazík v podání dvou protagonistek z Dobroslavic. Úspěch také slavilo taneční vystoupení skupiny Slunečnice z Kobeřic. Celý program byl završen hodinovým koncertem dechové kapely Rohovanka, která celý program příjemně oživila a umožnila seniorům předvést své taneční schopnosti. Po skončení dechovky si účastníci ještě vyžádali popové skladby svého mládí, které připravil DJ.

V průběhu celého odpoledne byl v prostorách Kulturního domu otevřen bufet, který provozuje restaurace Fontána, ta svým přístupem přispěla ke spokojenosti účastníků.

Kluby klubům jsou pořádány každoročně na počátku měsíce října u příležitosti oslavy Dne seniorů. Smyslem celé akce bylo, aby se senioři z okolí potkali, pobavili se a vyměnili si své zkušenosti. Setkání bylo pro mnohé i příležitostí potkat se s dávnými známými z okolních obcí, bývalými spolužáky a přáteli z dřívějších let a pro některé seniory k načerpání poznatků k zahájení činnosti klubu ve své obci. Během tohoto odpoledne měli možnost navázat nová přátelství a seznámit se navzájem s činností jednotlivých klubů.

Akce byla velmi zdařilá, věříme, že se senioři bavili a strávili příjemné odpoledne.

Mgr. Marcela Buryová

koordinátorka komunitního plánování
Město Hlučín

 

i-Senior.cz

 

Reklama