Kdo to byl sv. Mikuláš a proč rozdává dětem štědrou nadílku?

Zdroj: Pixabay.com

V průběhu prosince se podíváme na několik adventních tradic, které připravil spisovatel Jiří Glet. Hned první věnujeme sv. Mikuláši a jeho nadílce, který do českých domácností zavítá už tento týden.

Reklama

Víte, kdo to byl sv. Mikuláš, jaké lidové pranostiky se k němu vážou a proč rozdává dětem štědrou nadílku?

Svatý Mikuláš z Myry

Svatý Mikuláš z Myry je patronem Ruska, Lotrinska, dětí, panen, sedláků, knihařů a námořníků. Světec je přímluvcem za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři. Je pomocníkem k znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům a útočištěm v nouzi. Sv. Mikuláš z Myry má svátek 6. prosince. Sv. Mikuláš z Myry, jeden z nejoblíbenějších světců, se narodil okolo roku 280 v řeckém Patrasu v křesťanské rodině, a již jako mladík přijal nižší duchovní svěcení. Po smrti svých rodičů rozdal část majetku chudým. Podle legendy se v té době dostal jeden muž do dluhů, a aby je splatil, rozhodl se prodat své tři dcery do nevěstince. Sv. Mikuláš po tři noci po sobě vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze a otec tak nejenom splatil dluhy, ale ještě mu zbylo pro dcery na věno.

Svatý Mikuláš se stal biskupem v Myře

Svatá Mikuláš chtěl uniknout projevům vděčnosti, a proto se vydal na pouť do Palestiny. Ve městě Myře, na dnešním tureckém území, zemřel v té době biskup a věřící se dohodli, že biskupem se stane ten, kdo následujícího dne vstoupí do chrámu jako první. Tím byl putující sv. Mikuláš, který se zpočátku sice zdráhal, ale nakonec se biskupem přece jen stal.

Sv. Mikuláš žil i nadále v odříkání a pokoře a za panování císaře Diokleciána byl několik let ve vězení. Císař konstantin roku 313 takzvaným Milánským ediktem povolil křesťanství, sv. Mikuláš byl z vězení propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. Zúčastnil se taky roku 325 Níkajského sněmu, který potvrdil hlavní zásady křesťanské víry a pak snad ještě vykonal pouť do Říma. Sv. Mikuláš zemřel okolo roku 345.

Sv. Mikuláš se stal jedním z nejznámějších světců jak v pravoslavné, tak katolické církvi

SvatýMikuláš je známý a velmi oblíbený světec jak v pravoslavné, tak katolické církvi. Jeho ostatky se nacházejí v jihoitalském městě Bari. Původně jeho ostatky byly v Myře, ale v roce 1087 byly uloupeny a převezeny do Bari. Jeho štědrost vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, a proto se sv. Mikuláš, st. Nicolaus odvozeně od Santa Claus , naděluje dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a dalších zemí. Ke spojení sv. Mikuláše s vánoční nadílkou v zemích střední Evropy však nedošlo. V české tradici o Vánocích naděluje dárky Ježíšek a mikulášská nadílka se odbývala vždy v předvečer světcova svátku.

Mikulášská nadílka

Můžete tak 5. 12. každoročně večer ve všech našich městech a obcích spatřit sv. Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, kterak obcházejí domácnosti rodin s dětmi. Děti, které byly hodné, jsou sv. Mikulášem obdarovány především sladkostmi a zlobivé děti jsou sv. Mikulášem kárány. Sv. Mikuláš musí ještě krotit rozezleného čerta. Staletou tradici mají u nás i Mikulášské trhy, na nichž se prodává rozličné mikulášské pečivo a drobné hračky.

Sv. Mikuláš z Myry v lidové pranostice:

  • Na svatého Mikuláše, už je zima celá naše.
  • O svatém Mikuláši často snížek práší.
  • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
  • Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude hodně hrachu.
  • Zelený Mikuláš – bílý leden.

autor: Jiří Glet

Reklama