Jak pomoct vnoučatům, aby měla ve škole lepší známky?

2+2 škola matematiky České Budějovice

Doučování žáků základních a středních škol, zlepšování jejich prospěchu i příprava na přijímací a maturitní zkoušky. To jsou hlavní pilíře, na kterých staví 2+2 škola matematiky. Škola, která se specializuje na doučování předmětů základní a střední školy. V čem spočívá tajemství efektivní výuky? A jak docílit zlepšování studentů?

Reklama

Systematické doučování žáků se od klasického vzdělávání výrazně liší. Výuka totiž není normalizovaná na širokou skupinu žáků. Právě naopak. Doučování se zaměřuje na individuální přístup. Každé dítě má totiž své tempo učení i okruhy, ve kterých tápe nebo jim nerozumí. A právě na důkladné a názorné vysvětlení látky, procvičování a osvojení probíraných témat se zaměřuje 2+2 škola matematiky.

2+2 škola matematikyje unikátním konceptem doučování pro žáky základních a středních škol. Vzdělávací instituce poskytuje doučování matematiky, fyziky, chemie, biologie a díky spojení s BeHappy jazykovým centrem nabízí také doučování českého i anglického jazyka a dalších cizích jazyků. Zkrátka všech stěžejních předmětů.

V čem spočívá tajemství efektivní výuky?

Celý Koncept doučování ve 2+2 škole matematiky je založen na individuálním přístupu a přátelské atmosféře. „Klademe důraz na aktivní a přátelský přístup lektorů, což se nám vždy vyplatilo. Žáci díky tomu nejsou ve stresu, dokážou se plně soustředit a podávat výborné výsledky,“ vysvětluje Milan Šťastný, ředitel 2+2 školy matematiky v Plzni, Českých Budějovicích, Písku, Táboře a Příbrami.

Přínosem pro žáky jsou malé výukové skupinky, ve kterých se děti lépe koncentrují.  Lektoři zároveň mají více prostoru pro individuální vysvětlování a nastavení rozdílné úrovně výuky. „Naším cílem je, aby děti na doučování docházely rády, a aby je výuka bavila,“ říká Milan Šťastný.

Oproti jiným doučovacím kurzům nabízí 2+2 škola matematiky například přehledný informační systém pro rodiče v podobě Online karty žáka. Do této karty zapisují lektoři poznámky z hodin a hodnotí zlepšení žáků.

Příprava na přijímací a maturitní zkoušky

Kromě doučování se 2+2 škola matematiky Plzeň, stejně jako další pobočky, specializuje na přípravné kurzy na přijímací i maturitní zkoušky. Součástí kurzů je příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy, příprava na maturitní zkoušky i příprava na vysokoškolské přijímací zkoušky.

Pro efektivní procvičování škola vydala své vlastní cvičebnice a výukové materiály k přijímacím zkouškám, ve kterých jsou obsaženy vzorové příklady Cermatu. Obrovským přínosem pro žáky je také možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Díky tomu žáci získají povědomí o časovém rozvržení řešení úloh a naučí se zvládat stres, který doprovází ostrý test.

Studenti mají 95 % úspěšnost u přijímacích zkoušek

Efektivní výuka, individuální přístup ke studentům, vlastní výukové materiály, promyšlený systém procvičování i zkoušky nanečisto přináší své výsledky. 2+2 škola matematiky České Budějovice se totiž může pochlubit 95 % úspěšností svých žáků u přijímacích zkoušek na gymnázia střední školy. „Vysoká úspěšnost je důkazem, že svou práci děláme dobře, umíme děti motivovat a probudit v nich zapálení pro studium,“ dodává Milan Šťastný.

Poznejte efektivní doučování, které má smysl

2+2 škola matematiky má pobočky po celé České republice. Úspěšné pobočky pod vedením ředitele Milana Šťastného naleznete v Plzni, Táboře, Českých Budějovicích a nově také v Příbrami. Součástí doučování je i výuka cizích jazyků, na které se specializuje jazykové centrum BeHappy.

Neváhejte a přijďte se svým školákem do 2+2 školy matematiky a jazykového centra BeHappy. Sami poznáte, že matematiku, fyziku a cizí jazyky se lze naučit zábavnou a především efektivní formou.

Učebna 2+2 školy matematiky v Plzni
Učebna BeHappy jazykového centra v Plzni
Učebna 2+2 školy matematiky v Českých Budějovicích
Učebna 2+2 školy matematiky a BeHappy jazykového centra v Českých Budějovicích

Reklama