Hledači pokladů

Po celém světě jsou roztroušena místa opředená pověstmi a tajemstvím. Taková místa lákají hledače pokladů.

 

 

 

 

Wikipedie uvádí, že za poklad jsou většinou považovány nějaké cennosti, jako příklad uvádí drahé kovy, mince, vzácné předměty a listiny. Slovník spisovné češtiny uvádí dva významy tohoto slova: poklad jsou ukryté cenné předměty, ale také něco vzácného, drahého nebo milého.

Ve vojenském újezdě Libavá leží zaniklá ves Stará Voda. Ze vsi zbyl dnes jen barokní poutní  kostel a vydatný pramen vody. Patronkou kostela i pramene je svatá Anna. Vypráví se, že studánka vyléčila polského krále Boleslava, který tudy táhl se svým vojskem. Jiná pověst hovoří o zázračném zjevení sošky svaté Anny pasáčkovi ovcí. Je doloženo, že již od raného středověku stál v těchto místech kostel  svatého Jakuba, jenž byl cílem náboženských poutí z mnoha i velmi vzdálených moravských míst.  V 17. století byl ve Staré Vodě vybudován barokní kostel a založen klášter. Historie obce končí rokem 1945, kdy bylo místní obyvatelstvo odsunuto a následně byl  katastr obce začleněn do vznikajícího vojenského prostoru Libavá. V roce 1968 se ve vojenském prostoru Libavá usadila sovětská armáda. Obec i klášter byly postupně srovnávány se zemí.

Od 90. let je poutní místo ve Staré Vodě znovu částečně zpřístupněno. Území nadále zůstává součástí vojenského újezdu, kostel, cesta ke Královské studánce a samotná studánka jsou ale v určeném režimu přístupné veřejnosti.

Zaniklá osada láká hledače pokladů ve smyslu, jaký uvádí wikipedie. Snad doufají, že naleznou něco po lidech, kteří Starou Vodu museli kdysi opustit. Vstupují do míst, která jsou označována jako nebezpečná, a neváhají na své výpravy brát i své malé děti.  V bývalých vojenských prostorech lze však najít spíš než zlato nevystřílenou a nevybuchlou munici.  Jiný druh pokladu hledají lidé, kteří sem jezdí, aby na vlastní oči zahlédli kus živé minulosti: zarostlé a pobořené zdi bývalých domů, rozstřílený klášter, zapomenutý hřbitov, stěny barokního kostela zohavené obrovskými nápisy v azbuce.  Milovníci přírody tady naleznou čistou nedotčenou přírodu. Křesťanští  poutníci ve Staré Vodě hledají  posílení své víry.  Obyvatelé okolních vesnic  věří v léčivou sílu vody v Královské studánce a jezdí sem hledat ztracené zdraví. Mnoho houbařů v lesích kolem hledá a nachází houby. Skauti tady každoročně hledají víru ve své ideály – díky nim byla podstatná část tohoto poutního místa obnovena.

Stará Voda, to je divoká nádhera,  duchovní chrám i svědek krutosti dějin a času.  V chátrajících zdech se ukrývají  tichá tajemství, jimž rádi naslouchají hledači pokladů. Já sama v pobořených zdech hledám ztracené příběhy. Věřím, že jednou mi Stará Voda svůj příběh otevře, a já o lidech, kteří tady žili, napíši knihu. Zatím jsem však jen hledačkou, poklad je přede mnou stále ještě dobře ukrytý.

Reklama