Dalajlama v Praze

Na základě pozvání Nadace Forum 2000 přiletěl v sobotu 10. 12. 2011 do Prahy na třídenní návštěvu dalajlama. Součástí programu byla i přednáška pro veřejnost na téma Hledání štěstí v nejistém světě v Kongresovém centru v Praze.

 

 

Přednáška se konala v neděli 11. 12. 2011. Lístky byly vyprodány již v předprodeji během několika hodin. Kolem zástupů čekajících lidí před Kongresovým centrem kroužili zoufalí jedinci s otázkami, zda někdo nemá lístek navíc nebo ten svůj za podstatně vyšší cenu neprodá. Neprodal nikdo.

V úvodu přednášky dalajlama pozdravil všechny přítomné. Promluvil o tom, jak rád zase v Praze je. Zmínil se o křehkém zdravotním stavu svého přítele Václava Havla, který ho prostřednictvím Nadace pozval a nakonec se spolu pouze krátce setkali. Václav Havel se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit ani dopoledního kulatého stolu v aule pražské filozofické fakulty na téma lidská práva v Asii.

Dalajlama po celou dobu hovořil klidně, poutavě a vtipně. Dotkl se spousty témat, která nás nejen dnes trápí. Např. na téma honby za majetkem a zanedbávání etiky mezi politiky uvedl, že: „Nemůžeme očekávat, že politici, kteří pocházejí ze stejného prostředí jako my, budou jiní než ostatní. Bude velmi obtížné je měnit. Bylo by efektivnější začít změnu od mladých lidí prostřednictvím vzdělávání. Mělo by se jim dostat vzdělání v oblasti etiky, soucítění a péče o druhé, který je všem lidským bytostem přirozený.“

Na závěr přednášky zodpověděl několik dotazů z publika. K dotazu o tom, jak se vyrovnat se smrtí někoho blízkého řekl, že na světě je 7 000 000 000 lidí a všichni zemřou. Pokud nastane v našich životech taková tragédie, popřemýšlejme o životě zemřelého, jakou měl životní vizi a plány a žijme podle těchto jeho představ a naplňme je.

Přednáška trvala dvě hodiny. Na jejím konci přítomní vestoje dalajlamovi tleskali a v opravdové pohodě se poté rozešli domů.

i-Senior.cz

Reklama