Co značí setkání blázna s císařovnou? Tarotové karty napoví.

Dosud jsme probrali šest karet Velké arkány. Pojďme se podívat na možnosti výkladu, pokud na sebe vzájemně působí.

Reklama

Jde o čistě záchytné, pouze velmi orientační popisy. Při výkladu karet platí pevné pravidlo, že pokud vykládáme karty dvěma lidem nezávisle na sobě, kteří položí stejnou otázku a vytáhnou si stejné karty, odpovědi se budou lišit a přesto budou obě správné.

Blázen s

Kejklířem – špatný směr vývoje, nutná jiná cesta

Velekněžka – psychické problémy, beznaděj, dezorientace

Císařovna – ztráta soudnosti, potřeba sebekontroly

Císař – finanční problémy, podrazy

Velekněz – sektářství, povrchnost

Kejklíř s

Velekněžka – šestý smysl, intuice, schopnost seberealizace

Císařovna – lehkost, komunikace, optimismus, flirt

Císař – úspěch, rozumová řešení

Velekněz – daleké cesty, úspěšná studia, seberealizace, přímá cesta k cíli

Velekněžka s

Císařovna – dokonalé ženství, osobní kouzlo, plodnost, umělecké ambice

Císař – spojení rozumu a intuice, vědomé potlačování přirozenosti, zneužívání schopností

Velekněz – silná ochranná sestava, ideály, vyšší princip, duchovní cesta

Císařovna s

Císař – dobrý vztah, porozumění, dobré období

Velekněz – seberealizace, splněná přání.

Císař s

Velekněz – prosazování, úspěch, dosažení cílů, dobrý odhad, správný směr.

Karta Blázen vždy vše zkomplikuje a pozastaví, Kejklíř posílí, ať v dobrém či zlém. Velekněžka nám naznačuje, abychom se spoléhali na vnitřní hlas a nikam nespěchali, dokud si nejsme jisti správnou volbou. Císařovna naopak vše zlehčuje a vnáší rychlost a snadnost do situací. Císař nás vždy nasměruje na správnou cestu k úspěchu ve všem a Velekněz nám nabízí nadhled, který bychom si měli zachovat i v nejtěžších chvílích.

Osoba charakterizovaná Bláznem je nespolehlivá, Kejklířem svobodná a neuchopitelná, Velekněžkou chápavá, citlivá a trpělivá. Císařovna vypovídá o sebejistém a zajímavém člověku, Císař o vůdčím člověku se správnými vizemi a Velekněz o člověku náročném.

Reklama