Bez iluzí o světě kolem nás

Bez iluzí o světě kolem nás je soubor esejí a rozhovorů na politická a historická témata, která se nějakým způsobem týkají České republiky či Evropy. Jejím autorem je Jiří Weigl. Osobnost, která patřila a patří k nejbližším spolupracovníkům Václava Klause (Weigl působil jako jeho poradce a nyní je ředitelem Institutu Václava Klause.). Weigl je svým vzděláním arabista a ekonom. Spojení politiky, ekonomie a Václava Klause je silně vypovídající pro celý myšlenkový koncept a směřování autorových úvah.

Silně konzervativní a proklausovské postoje čiší z každé strany esejů na sto honů, což není vzhledem k výše uvedenému nikterak překvapující. Trochu mě však zaráží, že kniha je nazvána Bez iluzí o světě kolem nás, což evokuje předpoklad, že se autor bude snažit o maximální možnou objektivitu. Tak tomu ale není. Veškeré texty se nesou v duchu několika hesel: Evropská unie není dobrým uspořádáním, multikulturní snahy Evropy jsou hloupost a islám je mírumilovné náboženství a islámští teroristé nejsou tak nebezpeční, to je jen přehnaná mediální bublina. Maximální objektivita je dle mého názoru jen pouhou iluzí, které má čtenář uvěřit.

Pozitivně hodnotím to, že autor se snaží veškeré své názory podpořit historickými a geopolitickými souvislostmi. Eseje ani rozhovory nejsou žádnými bláboly, ale vysoce sofistikovanými úvahami, a to jistě ocení každý čtenář bez ohledu na to, jestli je příznivcem Jiřího Weigla (potažmo Václava Klause), či nikoliv. Je dobře patrné, že autor o politice a společnosti nepřemýšlí povrchně, ale že se snaží jít do hloubky a k jádru historickopolitických událostí.

Knihu bych doporučila příznivcům myšlenkového odkazu Václava Klause a těm, kdo si chtějí přečíst názory na společenskopolitickou situaci v Evropě, které jsou jiné a promyšlenější než ty, se kterými se nejčastěji setkáváme v masmédiích.

Vydalo nakladatelství Fragment.

„Za problémy v soužití mezi většinovou populací a imigranty, které v posledních letech začaly získávat nebezpečné rysy konfrontace, nemůže islám a on není hrozbou, které bychom se měli bát. Problémem je fenomén masové imigrace samotný a jeho známé příčiny za prvé, a za druhé uzavření imigrantů z odlišných kultur v politicky korektním multikulturalistickém ghettu a neochota či neschopnost evropských národních společenství přijmout a absorbovat nově příchozí. Je příznačné, že v americké společnosti, daleko otevřenější a založené na asimilaci imigrantů z celého světa, problémy s občany pocházejícími z muslimských zemí jsou okrajové. Na rozdíl od Evropy teroristické útoky na USA, které jsou motivovány problémy zemí v Asii a Africe, také páchají v drtivé většině příchozí z Evropy či Blízkého východu, nikoliv však sami Američané muslimského původu.“

 

Reklama