Rozdělené město

Na světě je několik měst, která byla státní hranicí rozdělena na města dvě. V současnosti k nim patří například kyperská Nikósie, v nedávné minulosti byl nejznámějším rozděleným městem Berlín. Jedno takto rozdělené město leží i ve Slezsku.

Podle legendy město Těšín založili u pramene zvaného studna Tří bratří v roce 810 bratři Bolek, Lešek a Těšek. Archeologický výzkum však dokládá, že k osidlování území dnešního Těšína došlo daleko dřív, již v 6. – 5. století před naším letopočtem.

Postupně zde v bezprostřední blízkosti vznikla dvě významná hradiště. Jedno z nich bylo na konci 9. století zničeno velkomoravskými vojsky. Centrum osídlení se poté přeneslo do okolí tzv. Zámeckého vrchu, kolem něhož během staletí vyrostlo pod názvem Těšín velmi významné slezské město.

Název Těšín se objevuje v roce 1155 v bule papeže Hadriána IV., podle nejnovějších výzkumů je však zmínka o Těšínu již v dokumentech spojených se vznikem vratislavského biskupství v roce 1000.

Těšín byl ve středověku velmi významným knížecím městem. Ve třicetileté válce však město bylo poničeno, navíc roku 1653 vymřela vládnoucí dynastie těšínských Piastovců, a tak Těšínsko připadlo Habsburkům, což dovedlo kdysi hospodářsky a kulturně významnou oblast k úpadku. V 18. století se město Těšín muselo vypořádat s mnoha pohromami včetně zemětřesení a ničivého požáru.

V 19. století byla do Těšína zavedena železnice a za řekou kolem nádraží začal vznikat průmyslový areál. Od roku 1911 po městě dokonce jezdila tramvaj. V rozvoji průmyslu však Těšín předehnalo nedaleké Bílsko, a tak se Těšín stával spíše správním a kulturním centrem.

Po zániku Rakouska-Uherska měly o Těšínsko zájem dva nově vzniklé státy: Československo a Polsko. Územní spory mezi oběma státy vyústily v ozbrojený konflikt, který vešel do dějin jako tzv. sedmidenní válka. 

Spor o Těšínsko byl ukončen roku 1920 rozhodnutím pařížské Rady vyslanců. Toto rozhodnutí Těšín rozdělilo na dvě města. Historická část Těšína připadla Polsku, průmyslová oblast s vlakovým nádražím Československu. Hranicí mezi nově ustanovenými městy se stala řeka Olše.

Spory o Těšínsko tím však neskončily. V roce 1938 při obsazování československého pohraničí německými vojsky obsadila české Těšínsko polská armáda. Po německém útoku na Polsko pak bylo Těšínsko připojeno k Německu. Obě části Těšína byly v té době znovu spojeny v jedno město.

Po roce 1945 došlo k obnovení předválečných hranic, a tak řeka Olše dnes opět dělí město na Těšín a Český Těšín.

Český Těšín i Těšín jsou města specifické kultury na česko-polském pomezí, jsou místem, kde můžete každý den přímo v ulicích potkat různorodé středoevropské vlivy vyvěrající z moderních dějin, vlivy, které utvářejí dnešní podobu Slezska.

Eva Tvrdá

 

Reklama