Návštěva nemocného aneb i zde platí pravidla etikety

Stejně jako si návštěva divadla či slavnostního oběd žádá jisté základy společenského etikety, pak i návštěva nemocných přátel a příbuzných se řídí specifickými pravidly společenského chování. Obzvlášť návštěvy v nemocnici mnohdy vyžadují větší připravenost, ohleduplnost a emoční odolnost než při běžných společenských událostech.

Než nemocného navštívíme, měli bychom se mu, pokud to jen jde telefonicky ohlásit. Ne každý rád přijímá návštěvy obzvlášť, když jsme v nepříjemné situaci, hendikepování bolestí, omezením pohybu a také bez valné úpravy zevnějšku. Zvláště ženy nechtějí být spatřeny neupravené a zkroušené nemocí.

Pacientovi vždy přineseme dárek

Pro ženy jsou jako v každé situaci nejběžnější květiny, které zkrášlí nemocniční pokoj. Dále přineseme to, co má pacient rád, ať už vitamíny v podobě ovoce, ovocné šťávy, sladkosti, časopisy, knihu nebo hudbu do přehrávače.

Dopředu se informujme o stavu pacienta, zda nemá předepsanou zvláštní dietu nebo potraviny, které má přímo zakázané konzumovat. Není totiž pro pacienta větším pokušením, když mu doneseme jeho tolik oblíbenou pochutinu, kterou v současné době nemůže jíst, a přesto ho láká z nočního stolku.

Nepropadejme úzkosti, pacienta v léčbě povzbuďme

Nedáváme pacientovi najevo, jak jsme šokováni jeho stavem, pohublostí nebo jak se špatně o něj starají. Pacient potřebuje pořádnou dávku optimismu a rozveselení. Vyslechneme si jeho trápení a bolesti, kvůli nim pacienta navštěvujeme, ale konverzaci se po čase snažíme nasměrovat na zajímavá a radostná témata pro pacienta.

Hovoříme o novinkách, ke kterým pacient nemá přístup, o událostech v rodině, v práci a podobně. Nezapomínejme, že náš nemocný většinou sdílí pokoj s ostatními pacienty, kteří mají také svá trápení. K těm budeme ohleduplní a budeme mluvit tiše, abychom je nerušili v odpočinku.

S lékařem hovoříme v soukromí

Hovory s lékařem o pacientově stavu vedeme v nepřítomnosti pacienta. V neposlední řadě bychom vždy měli vytušit kdy je správná se s naším nemocným rozloučit a dopřát mu odpočinek.

Reklama
SDÍLET