Genius loci pokaždé jinak

Jako z pohádky působí cíl naší minulé cesty, architektonicky jedinečný areál jízdárny z druhé poloviny 19. století zasazený do hlubokých romanticky vyhlížejících lesů.  Tato pohádková stavba se nachází v osadě Světce u Tachova a je druhou největší jízdárnou ve střední Evropě. Největší středoevropskou jízdárnou je Španělská dvorní jízdárna ve Vídni, naše jízdárna jí rozměry a vzhledem silně konkuruje.

Dnes navštívíme smutnější místo, místo velké bitvy druhé světové války, v níž padlo 1800 vojáků 1. Československého armádního sboru a 4500 jich v této bitvě bylo zraněno. Náš armádní sbor v této bitvě přišel o většinu velitelů.

Místo tohoto velkého vojenského střetnutí neleží na území našeho státu, bylo ale součástí bývalého Československa. Vojáci 1. Československého armádního sboru vnímali tuto krvavou bitvu jako počátek osvobozování své vlasti.

Bitva byla součástí velké vojenské operace, která měla pomoci Slovenskému národnímu povstání. To poněkud překvapivě propuklo v srpnu 1944. Povstání mělo velký význam na Slovensku, Slováci v něm dali světu najevo svůj odpor k fašistickému Slovenskému štátu. Účast v povstání je dodnes velmi emotivní součástí rodinných pamětí Slováků, den propuknutí Slovenského národní povstání je na Slovensku státním svátkem, a to velmi významným.

Názory na účinnost vojenské operace, která měla povstání pomoci, se různí. Někteří historikové se domnívají, že operace byla plýtváním sil Rudé armády a 1. Československého armádního sboru, že šlo pouze o politické gesto náklonnosti SSSR k bývalému Československu. Ve prospěch těchto názorů hovoří náročnost operace, která probíhala v extrémně nepříznivých podmínkách, a velký počet mrtvých. Účastníci operace, kteří přežili a prošli, o ní hovořili jako o pekle.

Jiný úhel pohledu vnímá tuto vojenskou operaci jako velmi účinnou, protože vázala 20 divizí nepřátelských vojsk, které nemohly být nasazeny jinde. Operací byla německá vojska zatlačena hluboko do východních Karpat. Vojenské ztráty na německé straně byly nesmírné, uvádí se 52 000 mrtvých, raněných a nezvěstných a 26 000 zajatých vojáků, wehrmacht zde ztratil 800 děl a minometů a 185 tanků. Na straně Rudé armády během operace padlo 19 000 vojáků.

Toto místo je součástí našich dějin, i když na území České republiky neleží. Je důležité občas si je připomenout, teď je k tomu ta nejvhodnější doba, blíží se významné výročí konce 2. světové války, války, která nevratně změnila Evropu. Češi v této válce stáli na straně spojenců proti zrůdnému systému nacismu a přinesli v boji proti němu nemalé oběti. Svědectvím tohoto boje je i místo, které jsme dnes navštívili. Poznali jste je?

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama