Zpracování účetnictví: Co musíte vědět, když začínáte s podnikáním

Účetnictví a daňová evidence, zdroj: pixabay.com

Chcete začít podnikat nebo založit živnost, jen se tak úplně nevyznáte v náročné terminologii a problematice ohledně zpracování účetnictví, vedení účetnictví nebo daňové evidence – to nejste sami. Poradíme vám, jak postupovat a co vlastně musíte nebo byste měli vést – zda účetnictví nebo daňovou evidenci.

Reklama

Strašák začínajících podnikatelů

Vedení účetnictví to potrápí nejednoho začínajícího podnikatele. Povinnost vést účetnictví mají všechny právnické osoby, které sídlí na území České republiky.

Fyzické osoby vedou účetnictví pouze v případě, že se k tomu sami rozhodli, jsou společníky ve firmě, kde alespoň jeden ze společníků účetnictví vede, v případě, že jim to ukládá zvláštní předpis, jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 miliónů korun nebo jsou zapsáni v obchodním rejstříku.

Daňovou evidenci vedou zpravidla Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a musejí se sami rozhodnout, zda budou plátci DPH nebo nikoliv.

Přísná a přesně daná pravidla účetnictví

Kdo chce vést správně a přesně účetnictví sám, musí znát hned několik docela složitých pravidel, kterým není nejjednodušší porozumět, zvláště pak pokud vám tenhle obor nikdy nic neříkal. Účetnictví zachycuje podvojnými zápisy informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a ostatních pasiv, také o nákladech a výnosech a o celkovém výsledku hospodaření.

Zaúčtovat všechny položky správně a dát je na správnou stranu chce odborné znalosti v tomto oboru. Proto se do toho raději nepouštějte sami a zpracování účetnictví si nechejte udělat kvalifikovanými odborníky.

Pro koho je daňová evidence

Daňovou evidenci vedou živnostníci – fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou. Povinnost platit DPH nemají, pokud jejich roční obrat nepřekročí 1 milion korun za 12 po sobě bezprostředně předcházejících měsíců. Ten, kdo se stane účetní jednotkou, musí vést účetnictví.

Smyslem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a výdaji. Zjišťuje také stav majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmu. Tyto zjištěné informace jsou důležité a dále využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Vezměte v potaz, že tohle jsou jen ty nejzákladnější informace a zdaleka to není všechno. Proto nepodceňujte zpracování účetnictví a nechte si vždy poradit. Zvláště pak v začátcích se vám to bude hodit.

Reklama