Znojemská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny je naši nejstarší obrazárnou

Ve Znojmě na znojemském hradě stojí románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, která byla postavena v první polovině 11. století. Rotunda je nejstarší obrazárnou na našem území. Je totiž vyzdobena cennými románskými freskami, které lze datovat již k roku 1134, tedy do časů, kdy hrad obýval údělný přemyslovský kníže Konrád II.

Novozákonní motivy, pověst o Přemyslu Oráči ze Stadic a rodokmen Přemyslovců

V kapli rotundy je vyobrazen symbol nebe s archanděly a evangelisty. Na stěnách rotundy pak neznámý malíř namaloval tři cykly. V dolním pásu je cyklus s novozákonními motivy, ve středním pásu je vyobrazena pověsto Libušině poselství k Přemyslu Oráči ze Stadic a následuje vyobrazení osmi přemyslovských panovníků se štíty a praporci. V horním pásu je zobrazen rodokmen Přemyslovců. Je to celkem 19 postav přemyslovských knížat, přičemž lze určit toliko prvního českého krále Vratislava I. s korunou a mečem. Nástěnné malby v rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny potvrzují skutečnost, že naše románské malířství bylo na předním místě tehdejšího výtvarného umění ve střední Evropě.

Vzácné malby byly v průběhu staletí značně poškozeny. Rotunda například sloužila jako skladiště dřeva, chlév pro vepře, sklad znojemského pivovaru a jako tančírna. Za druhé světové války zde byla maštal a teprve po druhé světové válce byly malby důkladně zrestaurovány a v roce 1962 byla zdejší rotunda vyhlášena národní kulturní památkou.

Barokní zámek je sídlem muzea

V areálu hradu stojí taky patrový trojkřídlý barokní zámek na skále na levém břehu řeky Dyje. Čestný dvůr je obklopen zbytky gotických hradeb. Vstupní sál zámku je vyzdoben barokními freskami a jsou zde umístěny portréty českých a habsburských panovníků. Zámek je sídlem muzea s řadou památek majících vztah k městu Znojmu. Jsou zde například vystaveny památky spolku ostrostřelců, historické lovecké a vojenské zbraně a taky pěkná sbírka znojemské keramiky.

Reklama