Znáte dobře česká výletní místa? Vyzkoušejte si turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska

Turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska, autor: Jiří Glet

V těchto dnech vyšla knižní novinka Turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska I., která potěší všechny zapálené turisty. Kniha totiž poskytne mnoho zajímavých informací a také zábavné edukace. S e-knihou si například procvičíte vaše znalosti a vnoučata vzděláte v zeměpisu. Autor knihy, pan Jiří Glet, vám přináší jeden kvíz na zkoušku. Zvládnete ho na výbornou?

Reklama

Turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska I. zakoupíte jako e-knihu ve vydavatelství Kosmas.cz.

1. Významný český malíř a spisovatel Josef Lada se narodil v jedné obci jihovýchodně od Prahy. Kostel a chalupy rodné obce byly častým námětem jeho obrazů. Josef Lada se narodil ve:

a. Velkých Popovicích
b. Mnichovicích
c. Hrusicích

2. Jen kousek od Prahy stojí zámek ve stylu české renesance. Zámek je obklopen mimořádně cenným zámeckým parkem, ve kterém se nachází více neţ osm tisíc keřů rododendronů. Nejvíce návštěvníků přichází do zámeckého parku v měsíci květnu, kdy tyto keře kvetou. Zámek stojí ve:

a. Zbraslavi
b. Průhonicích
c. Hořovicích

3. Krásný rokokový zámek s francouzskou zahradou a anglickým parkem stojí jihozápadně od Prahy. V letech 1945 aţ 1989 zámek vyuţíval Svaz československých spisovatelů. Je to zámek:

a. Dobříš
b. Hořovice
c. Březnice

4. Kostel sv. Petra a sv. Pavla, z počátku 10. století, je nejstarší kamennou stavbou v naší zemi. Kostel byl součástí významného přemyslovského hradiště a dle legendy zde chodil do školy kníže sv. Václav. Tento kostel stojí v:

a. Levém Hradci
b. Buštěhradu
c. Budči

5. Zámek vystavěný ve stylu přepychové římské vily patří k našim barokním skvostům. Nedaleko zámku najdete známou zoo a botanickou zahradu. Tento zámek stojí v:

a. Tróji
b. Zbraslavi
c. Dobříši

6. Na skále nad řekou Sázavou stojí majestátní středověký hrad. Na hradě je ojedinělá sbírka více neţ 500 mědirytin, které představují zejména nejrůznější bitevní scény a veduty z období třicetileté války. Tato sbírka mědirytin je umístěna na hradě v:

a. Ledči nad Sázavou
b. Týnci nad Sázavou
c. Českém Šternberku

7. Na pískovcové skále nad řekou Jizerou stojí zřícenina hradu. Pro hrad je charakteristická šikmá válcová věţ zvaná Putna. Její statika bylanarušena v 19. století hledači pokladů, a proto musela být v roce 1911 podezděna a její základy byly vybetonovány. Jedná se o hrad:

a. Valečov
b. Michalovice
c. Zvířetice

8. V okolí zříceniny jednoho skalního hradu vznikla svérázná hradní osada vytesaná ve skalách. Byly to desítky skalních bytů, světniček a dílen, sloužících jako obydlí chudiny až do roku 1892. Můžete si zde prohlédnout celý ten labyrint světniček, schodů a chodeb, který v Čechách nemá obdoby. Skalní osada se nachází u hradu:

a. Zvířetice
b. Michalovice
c. Valečova

9. V jednom renesančním zámku na přelomu 16. a 17. století konali své astronomické pozorování Tycho de Brahe a Jan Kepler. Dnes je na zámku umístěna mimo jiné největší sbírka historických hraček v naši zemi. Tato sbírka hraček se nachází na zámku v:

a. Mělníku
b. Benátkách nad Jizerou
c. Liběchově

10. V okolí jednoho města bylo ve středověku objeveno evropsky významné naleziště zlata. Ve městě se v roce 1325, za vlády českého krále Jana Lucemburského, začaly razit první zlaté české mince a české dukáty se zde razily až do poloviny 18. století. V městském muzeu, v domě zvaném Mince, je umístěna expozice o zlatě. Tímto městem je:

a. Benešov
b. Beroun
c. Jílové u Prahy

11. Ve Vlašském dvoře byla mincovna, ve které se v letech 1300 až 1547 razily proslulé stříbrné pražské groše. Tyto pražské groše byly jedním z nejkvalitnějších platidel ve středověké Evropě. Vlašský dvůr stojí ve městě:

a. Nymburku
b. Kutné Hoře
c. Čáslavi

12. V jednom pražském muzeu se nachází Langweilův model Prahy. Antonín Langweil ho vyrobil ručně z lepenky a na ploše 20 metrů čtverečních je zobrazeno historické jádro města Prahy z první poloviny 19. století. Je na něm umístěno více než dva tisíce budov staré Prahy. Langweilův model Prahy se nachází v:

a. Národním muzeu
b. Muzeu hlavního města Prahy
c. Národním technickém muzeu

Správné odpovědi:

1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8c, 9b, 10c, 11b, 12b

Turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska I. zakoupíte jako e-knihu ve vydavatelství Kosmas.cz.

Turistické kvízy z Čech, Moravy a Slezska, autor: Jiří Glet

Reklama