Ze zdražení energií budou někteří zákazníci profitovat. Patříte mezi ně?

Foto: Pixabay

Dodavatelé energií v posledních týdnech upozorňují na výrazné navýšeni cen energií na světových burzách. Zdražení se s odstupem několika týdnů až měsíců projeví i na českých cenách pro koncové spotřebitele. Někteří dodavatelé energií své ceníky upravují již nyní. Ačkoliv podle odhadů zdraží energie všichni dodavatelé, mohou někteří zákazníci ze zdražení profitovat. Kdo na zdražení energií získá?

Reklama

Podle Seznam Zpráv cena elektřiny zdražila o 50 %. Predikce uvádí, že vlivem zdražení energií na světových komoditních burzách budou energie zdražovat u všech dodavatelů. Zdražení se bude týkat jak elektřiny, tak i plynu. Přestože si zákazníci za energie připlatí, někteří ze změn cen mohou profitovat. Jedná se především o skupinu zákazníků, kteří jsou se současným dodavatelem energie nespokojeni, a kterým v předčasném ukončením od smlouvy, sjednané na dobu určitou, brání nevýhodné finanční sankce.

Při zdražení energií má spotřebitel nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy

Existuje však možnost, jak od smlouvy na dodávku energií sjednané na dobu určitou odstoupit bez sankcí. Odstoupit od smlouvy je možné, pokud dodavatel jednostranně změní podmínky smlouvy. A změnou podmínek se je také zvýšení neregulované části ceny. Tedy té části, ve které dodavatel energií může ovlivnit výši své marže.

Pro lepší pochopení se cena elektřiny a plynu se totiž skládá z regulované části určené státem, kterou nemůže dodavatel ovlivnit, a části neregulované. Neregulovanou část cen energie upravuje sám dodavatel podle ceny, za kterou energii nakoupil na burzách a k ní přidává svou marži.  

Dodavatel je povinen vás s chystaným zvýšením ceny seznámit. Může tak učinit dvojím způsobem. Pokud vás informuje individuálně, tedy podle dohody typicky dopisem,
e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní přede dnem účinnosti změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před tímto datem. Přičemž i o tomto právu vás musí dodavatel informovat.

Neoznámil vám dodavatel zdražení? Odstoupit od smlouvy můžete do 3 měsíců

Dodavatel však ne vždy chystané zdražování oznamuje individuálně. Pokud změnu podmínek pouze vyvěsí ve své provozovně či na webových stránkách, máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti změny. „Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele elektřiny či plynu, abyste se o změně podmínek dozvěděli a případně jí využili k odstoupení od smlouvy,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit z důvodu zvýšení ceny ze strany dodavatele, měli byste uzavřít novou smlouvu, která bude bezprostředně navazovat na původní, abyste se vyhnuli riziku, že se dopustíte neoprávněného odběru. Při něm totiž můžete za odebrané energií zaplatit více, než odpovídá skutečné spotřebě.

Co přinese novela energetického zákona?

V současné době je Senátu projednání novely energetického zákona. Ta má za cíl především vypořádat se s takzvanými energetickými šmejdy. Ovšem změny se dotknou třeba i práva na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny. Nově by dodavatel musel spotřebitele vždy v takovém případě individuálně informovat. „Jednoznačně vítáme, aby byl spotřebitel vždy na změnu ceny či jiných podmínek prokazatelně upozorněn. Přesto bude nadále platit, že pokud se nebudete o své dodávky zajímat, nemusíte tuto informaci postřehnout. Z našich zkušeností totiž víme, že řada spotřebitelů nečte a nekontroluje ani své vyúčtování. Což není dobře i kvůli tomu, že na straně dodavatelů nejsou výjimečné chyby ve vyúčtováních,“ uzavírá Eduarda Hekšová.  

Zdroje: Spotřebitelská organice dTest, Seznam Zprávy

Reklama