Výšlap na skalní hrad Valečov

Skalní hrad Valečov, foto: Zdeněk Fiedler, zdroj: wikimedia.org

Ze skalního hradu Drábské světničky se po červeně značené turistické cestě vydáte k dalšímu skalnímu hradu Valečov. Je to asi jen 3 km a cesta vede mezi skálami pod vrcholem hory Mužský. Je to velmi romantická cesta. Zanedlouho dojdete k do půvabné vesničky, která se rovněž nazývá Mužský. V této vesnici stojí krásné roubené chalupy a vesnice byla prohlášena za vesnickou památkovou zónu.

Reklama

Skalní hrad Valečov a skalní hradní osada

Když jste si prohlédli půvabnou lidovou architekturu ve vesnici Mužský, budete pokračovat v cestě na skalní hrad Valečov. Hrad byl přestavěn z původní dřevěné tvrze ve druhé polovině 14. století a stal se dobře opevněným palácovým komplexem. V 17. století hrad postupně ztrácel svůj pevnostní charakter a v první polovině 18. století byl opuštěn. V okolí hradu vznikla svérázná hradní osada vytesaná ve skalách. Byly to desítky skalních bytů, světniček a dílen, sloužících jako obydlí chudiny. Poslední obyvatelé skalních bytů byli nuceni se vystěhovat v roce 1892.

Ze samotného hradu se zachovalo mohutné zdivo Nového paláce, neobvyklého ledvinového tvaru, které je přístupné schodištěm ve skále. Taky se částečně zachoval Starý palác. Na hradě je umístěna vstupní expozice a výstavka archeologických nálezů. Ve skále je vyhloubeno vězení zvané Beneška a taky hradní hladomorna. Můžete si rovněž prohlédnout pozoruhodnou valečkou hradní osadu, celý ten labyrint světniček, schodů, chodeb a dílen, sloužící jako obydlí chudiny po dvě stě let, a který v Čechách nemá prakticky obdoby. Valečov patří mezi naše velmi zajímavé skalní hrady.

Jiří Glet

Reklama