Stříbrná ekonomika: Za co nejvíce utrácí senioři?

Ačkoliv senioři patří mezi obyvatele s nejnižšími příjmy, jejich výdaje rostou. A není to dáno pouze nezbytnými náklady za bydlení, potraviny a léky. Podle statistik začínají čeští senioři více utrácet za produkty a služby spojené s aktivním trávením života.

K největším výdajům českých seniorů bezpochyby patří náklady za bydlení, léky a zdravotní péči i stravu. Vedle těchto nezbytných výdajů, si čím dál více obyvatel v penzi může dovolit utrácet za takzvané zbytné produkty, neboli věci, které nejsou bezprostředně nutné k životu. Tento stav je předzvěstí, že se životní úroveň českých seniorů postupně zvyšuje.

Čeští senioři více utrácí za cestování a vzdělání

Čím dál více obyvatel v seniorském věku prožívá aktivní život spojený s turistikou a cestováním. U osob starších 55 let proto cestovní kanceláře každoročně zaznamenávají zvyšující se zájem nejen o tuzemské, ale také zahraniční dovolené. Stoupá zájem o dovolené s aktivním programem a turistikou. Výjimkou nejsou ani exotické pobyty. Na zahraniční dovolené u moře často vyráží prarodiče se svými vnoučaty, která zpravidla do 6 let mají pobyt zcela zdarma.

Čeští senioři se také rádi vzdělávají a více utrácejí za semináře a přednáškové kurzy univerzit třetího věku.  Ekonomové zároveň poukazují na rostoucí trh s elektrokoly, u nichž většinu zákazníků tvoří právě senioři.

Ve vyspělých zemích utrácejí senioři více než dvacetiletí

Rostoucí výdaje seniorů za cestování, vzdělání a mobilitu začínají kopírovat trendy západních zemí. Studie Credit Suisse dokonce uvádí, že v USA, Japonsku, Švédsku či Německu utrácejí senioři více financí než generace mileniálů. Za mileniály jsou označováni lidé ve věku od 18 do 30 let.

Podle odhadů celosvětové útraty seniorů dosáhnou přibližně za dva roky rekordních patnáct bilionů dolarů. Může za to především stárnoucí populace a skutečnost, že čím dál více obyvatel myslí na finanční zajištění ve stáří. Ekonomové již pro toto odvětví ekonomiky našli pojmenování, označují je za Stříbrnou ekonomiku.

Reklama