Bydlení ve velkých bytech způsobuje seniorům finanční problémy. Životní náklady sníží přestěhování do menšího bytu

zdroj: pixabay.com

Neviditelná chudoba seniorů. Tak je sociology označován problém, kdy se senioři ocitají ve finančních problémech. Ačkoliv navenek vypadají, že je vše v pořádku a spokojeně tráví důchod, pak realita je mnohdy jiná. Na první pohled normální sousedka z okolí se omezuje ve svých výdajích, nedopřeje si výživné jídlo a šetří, kde se jen dá. A to jen proto, aby byla schopná zaplatit nájemné za byt. Důvodem je obtížná finanční situace, do které se senioři dostanou například po smrti svého partnera.

Reklama

Až padesát tisíc seniorů má problémy s úhradou nájmu

Podle předsedy Rady seniorů Zdeňka Pernese se problém s placením nájmů týká až padesáti tisíc seniorů bydlících v nájemních bytech. Seniorům často nevychází důchod na úhradu nezbytných léků, energií a především nájemného. Mnoho z nich se tak dostává do finančně tíživé situace a často i do zadlužení.

Finanční problémy spojené s placením nájmů se dotýkají především seniorů žijících ve větších nájemních bytech. Problém mohou mít také osoby žijící ve vlastním bytě, pro které je placení energií a fondu oprav z velkého bytu významným nákladem.

Bohužel velká část seniorům o svých finančních problémech mlčí, neboť to považují za své vlastní selhání, za které se stydí. To je také důvod, proč nehledají pomoc na úřadech, nežádají příspěvek na bydlení a neví, na jaké dávky mají nárok.

Náklady sníží stěhování do menšího bytu

Řešením pro seniory ve finančních problémech je snížení nákladů. A právě největšími náklady jsou výdaje na bydlení a energie, které následují výdaje za léky a jídlo. Logickým řešením je snížení nákladů na bydlení, neboť využívat a vytápět byt o velikosti 3+1 nemá pro jednu osobu význam.

Potíž je, že většina seniorů nechce o stěhování ani slyšet. K bytu je vážou celoživotní vzpomínky, neradi opouští místa a hlavně v pokročilém věku si netroufají na výměnu bytu a přesně neví, jak zařídit stěhování bytu. Pomocnou ruku se stěhováním do menšího bytu s nižšími náklady mohou nabídnout některé neziskové a sociální organizace.

Zde ovšem narážíme na špatnou dostupnost bydlení pro seniory. Na trhu existuje pouze omezená nabídka malých bezbariérových bytů. A když se otvírají bezbariérová centra se seniorským bydlením, která nabízí malé seniorské byty k pronájmu, jsou téměř okamžitě zaplněná.

Informujte se o dávkách a možnostech řešení

Důležité je situaci s bydlením řešit dříve než přeroste v obrovské problémy a zadlužení. Řešením mohou například být malé obecní byty v okolí seniorova původního bydliště, díky kterému senior neztratí kontakt se svým známým okolím. Nakonec i některé samotné obce pomalu investují do výstavby bezbariérové a sociálního bydlení pro své občany. Proto neztrácejte čas a informujte se na úřadech, jaké možnosti se nabízí. Praktické rady naleznete například v nedávném článku od sociální pracovnice Hany Mudrové Nevíte si rady? Hledejte pomoc včas, třeba na úřadech.

Reklama