Štramberk bývá nazýván Valašským betlémem

Původní stavení ve Štramberku, zdroj: pixabay.com

Město Štramberk a hrad stejného jména, v malebné krajině Štramberské vrchoviny, založil roku 1359 moravský markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV. V 18. a zejména pak v 19. století již obyvatelům města nestačil těsný prostor uvnitř hradeb a město se začalo terasovitě rozrůstat.

Reklama

Za hradbami byly postaveny domy valašských řemeslníků, roubené z trámů na vysokých podezdívkách a taky s dřevěnými štíty. Tento ojedinělý soubor lidových staveb, zejména roubené městské domy na svažitém terénu s jejich křivolakými uličkami a řadou zajímavých detailů a plastik bývá nazýván Valašským betlémem.

Štramberská Trúba

Nad městem se majestátně tyčí válcová věž zvaná Štramberská Trúba s typickou kuželovitou střechou a bedněným, dřevěným ochozem. Z Štramberské Trúby je pěkný výhled na město a Moravskoslezské Beskydy. Z gotického hradu se kromě Štramberské Trúby zachovala ještě část hradeb a pod hradem stojí stará věž, původně zvonice gotického kostela sv. Bartoloměje. Na místě původního hradního paláce stojí turistická chata, která dnes slouží pro návštěvníky jako galerie lidového umění a řemesel.

Náměstí lemují domy s barokními a empírovými štíty a najdete zde taky barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a novorenesanční kašnu. Na zdejším Náměstí má sídlo hned několik muzeí.

Městské muzeum a muzeum Zdeňka Buriana

Městské muzeum má sídlo v barokním domě na Náměstí a návštěvníci si zde mohou například prohlédnout zkameněliny z vrchu Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně Šipka, bronzové poklady z kotoučského hradiště a botanické sbírky. Další expozice jsou věnovány historii hradu a městu Štramberku a národopisným sbírkám.

V témže domě má sídlo Muzeum Zdeňka Buriana. V muzejní expozici si můžete prohlédnout díla „malíře pravěku“ Zdeňka Buriana.

Muzeum loutek

V jednom domě na Náměstí má taky sídlo Muzeum loutek. V muzeu je více než 450 loutek převážně z přelomu 19. a 20. století, ze sbírky prof. Milana Knížáka.

Aqua terra Štramberk

Na Náměstí pod schody vedoucími na Štramberskou Trúbu najdete stálou výstavu akvarijních a terarijních zvířat. Jsou zde stovky tropických ryb a různé druhy hadů a ještěrů.

Národní sad

Každému návštěvníku Štramberku doporučují procházku Národním sadem, kterým vede okružní stezka o délce přibližně 2 km. Jeho unikátní zajímavostí je jeskyně Šipka, kterou v roce 1880 světově proslavil Jaroslav Maška nálezem čelisti neandertálského člověka. Do jeskyně Šipky jako dítě rád chodil malíř Zdeněk Burian, který později maloval pravěký svět.

Zdejší známou stezku lemují busty významných osobností naši historie (Smetany, Janáčka, Masarykova mohyla a další). V kapličce najdete Valašský betlém. Z vrchu Kotouče, ve kterém se těží vápenec, jsou pěkné rozhledy do okolí. Zvonička Petra Bezruče je opředena starou pověstí, že tomu, kdo zde zazvoní, se splní každé přání. Na Bílé hoře byla postavena rozhledna ve tvaru šroubovice, připomínající svoji strukturou Dna.

Botanická zahrada a arboretum

Botanická zahrada a arboretum ve Štramberku vznikla v druhé polovině devadesátých let 20. století ve starém vápencovém lomu a jeho okolí. Je zde suťový les a louky na ploše 10 hektarů. Najdete zde mokřadní a světlomilnou flóru, kterou doplňuje i flóra z jiných lokalit.

Na Náměstí, ale taky jinde ve městě si můžete zakoupit cukrářskou specialitu Štramberské uši, které jsou upomínkou na tatarské nájezdy a jsou skutečné vynikající. Štramberk, toto malebné městečko je přímo stvořené pro rodinné výlety s atraktivními turistickými cíly a překrásnou okolní krajinou.

Reklama