Společenská etiketa aneb Základy slušného chování

Znáte pravidla společenské etikety? Na úvod nové rubriky zopakujeme úplné základy společenského chování od podávání rukou a představování se. Později se například dozvíte, jaké oblečení zvolit do divadla, kina či na zahradní párty, a jak podle pravidel slušného chování navazovat konverzaci.

Ve společnosti rozeznáváme osoby podle tří kategorií významnosti. Těmi jsou žena, starší osoba a nadřízený. Těmto osobám vyjadřujme úctu a prokazujeme určitý komfort, otvíráme jim dveře, pomáháme do kabátu a podobně.

Úspěchem ve společnosti je rychlá identifikace významnosti osob. Ne všichni jsou si podle těchto kritérií rovni. Lehce může nastat střet zájmů. Těžko můžeme odhadnout, jestli je daná osoba starší nebo má významnější funkci. Ke všemu je věk i pozice velmi relativní.

Jistotou je žena. Ženě vždy projevujeme galantnost, prokazujeme ji čest tím, že ji stále máme po své pravé straně. Dáváme jí přednost do známých prostor a vcházíme před ní do prostorů neznámých. Poté rozlišujeme osobu starší a nadřízenou. Tady ovšem musíme mít zdravý úsudek, máme-li představit svou dvacetiletou dceru očividně starší osobě či nadřízenému dáme logicky přednost starší či více důležitější osobě.

Výjimku představují hlavy států, předsedové vlád, ministři, diplomaté, velvyslanci a církevní hodnostáři. Jejich nadřazenost je v protokolárním styku vždy výše, bez ohledu na věk či pohlaví protějšku.

Často zveme přátelé a kamarády k nám domů. Tady obvykle platí, že hostitel příchozí hosty vítá, první nabízí ruku k pozdravu, usedá jako první ke stolu a také zahajuje a ukončuje setkání. Přednost také platí pro cizince a neznámé osoby vůči našim přátelům.

V příštích dílech neopomene ani důležité rodinné události, kterými jsou narozeniny, zásnuby a svatby. Chybět nebudou ani správné zásady stolování a prostírání slavnostní tabule a mnoho dalších užitečných informací.

 

Reklama