Skalní hrad Drábské světničky

Na západním okraji Českého ráje, nedaleko městečka Mnichova Hradiště, stojí dva zajímavé skalní hrady, Drábské světničky a Valečov. Cesta z Drábských světniček na Valečov bývá považována za jednu z nejkrásnějších turistických tras v naši zemi. Nejdříve se můžete vydat třeba na skalní hrad Drábské světničky. O skalním hradu Valečově si povíme zase příště.

Skalní hrad Drábské světničky

Hrad Drábské světničky patří k velmi vyhledávaným atrakcím Českého ráje. Je umístěný na 7 skalních pískovcových blocích,  které spadají do stometrové hloubky. Z větší části dřevěný hrad vznikl pravděpodobně počátkem 15. století a stal se opěrným bodem husitských sirotčích vojsk k ostraze dálkové cesty podél Jizery a Nisy do Lužice. Skalní bloky byly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty, dřevěnými nebo kamennými schodišti a ochozy. Po bitvě u Lipan byly Drábské světničky opuštěny a chátraly, staly se pouze příležitostným úkrytem civilního obyvatelstva, například za třicetileté války.

Na hrad se vstupuje skalní průrvou a v dnešní době dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo propojeno dřevěnými roubenými nadstavbami a palisádami. Z hradu je pěkný výhled na Boleslavsko a za dobré viditelnosti i na Jizerské hory a Ještěd.

Pověst o obru Drábovi

K hradu se váže pěkná pověst. Za dávných časů hrad obýval obr Dráb, který jednou unesl dívku z blízké vesnice. Po nějakém čase obr dovolil, aby děvče navštívilo své rodiče. Dívka na zpáteční cestě odvíjela klubíčko příze z vesnice až k Drábským světničkám. V noci silní a udatní chasníci se vydali za obrem. Ve spánku ho svázali silnými provazy, naložili obra na vůz, a odvezli ho daleko z tohoto kraje. Obr Dráb byl rád, že mu chasníci neublížili, a proto jim prozradil, kde u hradu schoval velký poklad. Poklad je pod borovicí, na kterou v době letního slunovratu, na svátek sv. Jana Křtitele nejdříve zasvítí slunce. Tento poklad ale dodnes nikdo nenašel.

Na Drábské světničky se dostanete z obce Březiny po 3 km žlutě značené turistické cestě, nebo z městečka Mnichova Hradiště po 6 km modře a červeně značené turistické cestě. Drábské světničky patří k nejkrásnějším skalním hradům v naši zemi.

Reklama