Seniory ohrožuje nadužívání léků. Zatěžuje rozpočet i zdraví

Přestože proběhne valorizace plateb za státní pojištěnce, došlo k zrušení regulačních poplatků a hrazená lázeňská péče se prodloužila na 21 dní, úroveň českého zdravotnictví stále trápí mnoho seniorů. Rada Seniorů ČR spatřuje problémy především v dostupnosti zdravotní péče, nadužívání léčiv a nedostatečné prevenci.

Ačkoliv u lékařů došlo k zrušení regulačních poplatků, Rada seniorů ČR se domnívá, že dostupnost zdravotní péče je stále problematická. Problém spatřuje v chybějící ucelené strategii zdravotní péče pro seniory.Vítáme iniciativu ministerstva, které konečně zahájilo dialog s praktickými lékaři, nicméně doufáme, že přijdou i nějaké reálné kroky. Například kvůli nízkým pravomocím nemohou lékaři předepisovat léky, které by byly potřeba,“ říká Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů ČR.

Jestliže by praktičtí lékaři získali větší pravomoci, snížil by se například nápor pacientů na specializovaná pracoviště, zaznělo na konferenci Rady seniorů ČR, která se zaměřila na zdravotní aspekty kvality života českých seniorů.

Pozor na nadužívání léčiv

Palčivým problémem je nadužívání léčiv. Senioři jsou totiž skupinou, kterou nejvíce ohrožují lékové interakce. Zároveň nadměrné předepisování léčiv tíží jak rozpočet pacientů, tak i rozpočty zdravotních pojišťoven. „Neustále se mluví o úsporách ve zdravotnictví a o cenách léků. Přitom nejvíc ušetříme, pokud nikdo nepředepíše pacientovi lék, který nepotřebuje. Naopak mu ještě může i škodit, protože už bere jiné léky, které se s tím nově předepsaným nemusí snášet,“ prohlásil Josef Suchopár, statutární ředitel interakční akademie DrugAgency.

Stěžejní je prevence

K stále stěžejním tématům v oblasti zdravotní péče pro seniory patří prevence a informovanost pacientů o současných možnostech zdravotnictví. „Podpora prevence by se měla u seniorské populace stát prioritou zdravotního systému. Je zřejmé, že musíme hledat motivační programy pro praktické lékaře, aby svým pacientům aktivně doporučovali očkování. Následná péče o nemocné je totiž mnohem dražší než prevence,“ říká Zdeněk Pernes.

Primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha Martin Šrámek upozorňuje na význam preventivní antikoagulační léčby. „Dostupnost moderní léčby mnohdy není ideální. Například prevence mrtvice je pro seniory velmi důležitá, a proto je nezbytné, aby pro ně byla k dispozici bezpečná a účinná prevence formou antikoagulační léčby,“ uzavírá Martin Šrámek.

Z výsledků konference Rady seniorů ČR vyplývá, že českým seniorům schází větší dostupnost zdravotnické péče. Zdravotnictví by se mělo zaměřit také na opatření proti nadužívání léčiv a na prevenci zdraví.

Reklama