Sberbank má potíže. Jak se dostanete k penězům, když padne až na dno?

Foto: Pixabay

Sberbank se nejen v Česku potýká s velkými potížemi. Důvodem je aktuální nepříznivá geopolitická situace, která vedla k významnému odlivu klientů. Nyní se hovoří o jejím konci, avšak lidé jsou ze všech stran ujišťováni, že o peníze nepřijdou. Ty jsou totiž ze zákona pojištěny. Jak ale taková výplata vkladů v praxi vypadá?

Reklama

Ve Sberbank mají uložené peníze nejen firmy, úspory bance svěřila také celá řada občanů, a to včetně seniorů, kteří se aktuálně nemají jak dostat ke svým financím. Nefungují karetní transakce a ani mobilní či internetové bankovnictví, od pátečního odpoledne jsou uzavřeny také všechny pobočky. Dostat se k penězům je tak aktuálně nemožné.

Vklady jsou pojištěny. Co to znamená?

Samotná banka stejně jako ekonomové tvrdí, že lidé o své úspory nepřijdou. I přes ruského vlastníka je totiž Sberbank českou bankou, která provozuje svou činnost na českém trhu a která je regulována Českou národní bankou. Co to znamená? Vklady až do maximální výše 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky jsou ze zákona pojištěny.

Pojištění se vztahuje jak na běžné účty v české i cizí měně, tak i na spořicí účty, termínované vklady, vkladové účty a vkladní knížky. Peníze jsou vypláceny z Fondu pojištění vkladů, do kterého jsou povinny přispívat všechny banky, stavební spořitelny i družstevní záložny sídlící v České republice.

Jak a kdy peníze získám?

Jedna věc je teorie a předpoklad, druhá věc je ale praxe. Kdy se tedy lidé dostanou ke svým penězům? Co vše je nutné pro získání svých úspor doložit? A kam si pro peníze zajít?

Vše se bude odvíjet od toho, kdy Česká národní banka oznámí, že banka Sberbank není schopna dostát svým závazkům, popřípadě dojde k soudnímu rozhodnutí o jejím úpadku. Od tohoto rozhodného dne musí být do 7 pracovních dnů započata výplata náhrad. O své úspory se poté musíte přihlásit do tří let od zahájení výplat. Potřebovat k tomu budete pouze doklad totožnosti, s žádnou smlouvou a ani s žádostí či jiným formulářem se nemusíte zaobírat.

Peníze lze získat buď bezhotovostním převodem, tedy zasláním na jiný účet, nebo v hotovosti. A teď vyvstává otázka: „Kam pro ně?“ Vždy je určena vyplácející banka a seznam poboček, které pro výplatu náhrad vkladů slouží. Stačí tak vámi vybranou bankovní pobočku navštívit a přihlásit se o své úspory. Nemůžete-li se dostavit osobně, pak je tu samozřejmé také možnost písemné žádosti, popřípadě udělení plné moci jiné osobě. Vyplácející banka má k dispozici seznam oprávněných osob k převzetí náhrady vkladu.

Sberbank není první a ani poslední

Úpadek finanční instituce není v Česku žádnou novinkou, z Fondu pojištění vkladů byly náhrady už vypláceny ve 22 případech v celkové výši 45,7 miliard korun. Své peníze tak díky Garančnímu systému získalo více než 350 000 klientů, aktuálně probíhá výplata za Československé úvěrní družstvo, jehož vyplácející bankou se stala Komerční banka. Dojde-li tak ke konci Sberbank, rozhodně se nebude jednat o bezprecedentní případ.

Zdroj: Sberbank, Garanční systém finančního trhu, Česká národní banka

Reklama