Poznejte rotundu sv. Petra a Pavla v Budči, která je nejstarší kamennou stavbou Čechách

Rotunda sv. Petra a Pavla na přemyslovském hradišti Budeč, zdroj: mapy.cz

Nevíte, kam vyrazit na výlet? Ideální příležitost nabízí přemyslovské hradiště Budeč u obce Zákolany na Kladensku. Na hradišti stojí rotunda sv. Petra a Pavla, která patří k nejstarším stavbám v Čechách.

Reklama

Slovanské přemyslovské hradiště Budeč se nachází přibližně 14 km severovýchodně od Kladna. Hradiště Budeč se společně s hradištěm v Levém Hradci v 9. století stalo jedním z nejmocnějších hradišť kmene Čechů. Dle tradice byla právě v Budči zřízena první škola v Čechách, na které počátkem 10. století studoval taky patron české země sv. Václav a seznámil se zde s křesťanskou naukou a latinským jazykem.

Na hradišti v Budči stojí rotunda sv. Petra a Pavla. Dodnes se zachoval původní val, kterým bylo hradiště opevněno. Z kostelíka Panny Marie, který pochází z druhé poloviny 10. století, zůstaly pouze základy. Vedle něj však stojí kostel sv. Petra a Pavla, jehož jádro tvoří rotunda, která pochází z přelomu 9. a 10. století, tedy z období vlády přemyslovského knížete Spytihněva. Kostel je tedy přibližně 1 100 let starý a je naší nejstarší kamennou stavbou.

Někteří z vás mohou namítnout, že velkomoravské kostely na východní Moravě jsou starší. Jistě, tyto pocházejí mnohdy z první poloviny 9. století, ale zachovaly se z nich jen kamenné základy. Budečská rotunda se však zachovala jako původní stavba, pouze její dvě apsidy byly v průběhu dalších staletí přestavěny. Rotunda sv. Petra a Pavla spravuje Sládečkovo muzeum v Kladně a tento kostel bývá rovněž příležitostně otevřen k prohlídkám v letní turistické sezóně. Každoročně se zde konají dvě významné poutě, první počátkem léta k uctění patronů kostela sv. Petra a Pavla, druhá na podzim na počest sv. Václava.

Reklama