Poznáváme Tetín, sídlo bájné kněžny Tety

Dnes se v toulkách českou krajinou vydáme za druhou z dcer knížete Kroka. Po stopách bájné kněžny Tety prozkoumáme starobylou ves Tetín, která se nachází jen několik kilometrů východně od Berouna.

Nejstarší záznam o slovanském hradišti, které stávalo u brodu přes řeku Berounku je datován do 9. století. My však v historii trochu pokročíme. V noci z 15. na 16. září roku 921 na zdejším dřevěném knížecím dvorci byla zřejmě na popud kněžny Drahomíry zavražděna kněžna sv. Ludmila, babička sv. Václava.

V roce 1288 za vlády českého krále Václava II. zde byl vystavěn kamenný hrad, který byl ve 14. století sídlem královského lovčího. Za husitských válek byl hrad rozbořen a zachoval se jen zbytek věžovitého hradního paláce, hradebních zdí a taky hradní příkop. Rovněž z původního slovanského hradiště mnoho nezbylo, zachovaly se toliko zbytky valů, zejména na západním okraji obce.

V Tetíně zaujmou tři kostely

V Tetíně, který je jen malou obcí, jsou celkem tři kostely. Nejstarší je původně románská kaple sv. Kateřiny, která byla později goticky přestavěna a nově byl kostel sv. Kateřiny stavebně upraven v polovině 19. století. Na barokním hlavním oltáři se nachází obraz sv. Kateřiny a barokní soška Vítězného Krista. Před kostelem stojí krásná barokní socha Panny Marie s Ježíškem.

V sousedství kostela sv. Kateřiny stojí barokní kostel sv. Ludmily. Na barokním oltáři jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Obraz pak představuje sv. Ludmilu s vnukem sv. Václavem a jeho učitelem knězem Kaichem. V kostele je vystaven taky kámen, na němž byla údajně kněžna sv. Ludmila zavražděna.

V malebné poloze na skále nad řekou Berounkou stojí třetí tetínský kostel, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Původně románský kostel byl barokně přestavěn. Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého jako poutníka do Staré Boleslavi. V současné době je kostel odsvěcen a je v něm umístěna galerie, kterou provozuje sdružení sv. Ludmily.

V Tetíně stojí taky menší empírový zámek, který však není veřejnosti přístupný. V průčelí zámku jsou osazeny hodiny, které jsou opatřeny zvonkohrou, hrající každou hodinu píseň „Nad Berounkou, nad Tetínem.“

V obci se nachází rovněž malé muzeum s expozicemi věnovanými kněžně Tetě, pobytu prvních Přemyslovců na Tetíně a kněžně sv. Ludmile.

Tetínské skály jsou bohaté na aragonit

Skalní útvary zvané Tetínské skály jsou přírodní rezervací. Pod hradem jsou archeologicky významné jeskyně Turské maštale. V horní části bývalého lomu začíná 55 m dlouhá jeskyně, Tetínská chodba, v níž se vyskytuje aragonit. Sedmisálová jeskyně a jeskyně Byšila jsou dlouhé 45 a 60 m. Z hradiště a především pak ze zříceniny tetínského hradu je pěkný pohled do údolí řeky Berounky.

Reklama