Podvodné nabídky krému za korunu

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje varuje spotřebitele před nekalým trikem obchodních zástupců firmy Streemsun, s. r. o., kteří se snaží nabízet údajně léčivý krém na křečové žíly za jednu korunu. Není vyloučeno, že tyto praktiky realizují v rámci celé České republiky.
A jak vlastně toto jednání probíhá?

Po přesvědčování a vysvětlování o výhodnosti nabídky krému předloží na ulici obchodní zástupci firmy spotřebitelům k podpisu předtištěný formulář, který prezentují jako potvrzení o převzetí krému a souhlas se zasíláním nabídek a novinek firmy. Formulář nechají zástupci firmy údajně spotřebitele podepsat, ale podepsaný formulář jim nedají.

Po nějaké době dostanou rozčarovaní spotřebitelé doporučený dopis, v němž firma Streemsun, s.r.o. požaduje zaplacení částky 4.650,- Kč za registraci členství v drogerijním klubu. Pro případ, že požadovaná částka nebude zaplacena, vyhrožuje firma exekucí.

Firma Streemsun s. r. o. má oficiální sídlo v Nádražní ulici v Ostravě. Zde však již nesídlí a výzvy k zaplacení členství v drogerijním klubu chodí z Karviné. Ale ani zde není nikdo k zastižení, poštu nikdo nepřebírá a telefonní číslo uvedené ve výzvě k zaplacení je nedostupné.

Formulář, který spotřebitelé podepsali, je ve skutečnosti Smlouva o členství v „drogerijním klubu“ a zavazuje je zaplatit do 30 dní od podpisu smlouvy 4.650 korun. Ti ale tvrdí, že svým podpisem pouze potvrzovali převzetí krému a souhlas se zasíláním reklamních letáků.

„Smlouvu lze považovat od počátku za neplatnou, jelikož spotřebitelé neprojevili vůli jakoukoli smlouvu uzavřít a stát se členy klubu.  Při podpisu formuláře byli záměrně uvedeni v omyl. Jsem přesvědčena, že se jedná o neplatný právní úkon, o to více, že povinnost uhradit částku za aktivaci tzv. aktivačního kódu je skryta ve všeobecných obchodních podmínkách psaných výrazně menším a málo čitelným písmem.

Doporučuji všem spotřebitelům, kteří tak ještě neučinili, podat trestní oznámení na Policii České republiky. Zároveň doporučuji obratem písemně a s doručenkou zaslat firmě námitku neplatnosti smlouvy neboli sdělení, že tuto smlouvu neměli a nemají v úmyslu uzavřít a jednání společnosti považují za podvodné.“ Dodává advokátka JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.

Centrum Ostrava při SOS MS kraje je připraveno pomoci oklamaným spotřebitelům. Zvažujeme podání hromadné žaloby, proto ti spotřebitelé, kteří se do této nepříjemné situace dostali a mají zájem, nechť se obrátí s dotazem na poradny SOS MS kraje.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582,

Převzato z tiskové zprávy Obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje www.sos-msk.cz

Reklama