ČSOB pomáhá seniorům, sendvičové generaci i hendikepovaným 

Foto: Pixabay

ČSOB se snaží být pro své klienty partnerem ve světě financí. Je si vědoma toho, že její služby a produkty využívají často po celý život. Banka tak dobře zná problémy a výzvy klientů, které řeší nejenom v produktivním věku, ale také ve stáří. Senioři jsou proto důležitou a nezanedbatelnou skupinou. Nezapomíná ani na ty, kteří se na toto životní období připravují a také na sendvičovou generaci, jejíž představitelé se starají o děti a zároveň věnují volný čas svým rodičům. Banka pomáhá i lidem s tělesným, zrakovým nebo sluchovým hendikepem. Pro každou životní situaci nabízí specializované produkty a služby a také podporuje neziskové projekty.

Reklama

Již necelé tři roky v ČSOB funguje speciální Linka pro seniory, která je určená klientům starším 70 let. Pro klienty ČSOB Poštovní spořitelny je tato služba dostupná již více než čtyři roky. „V loňském roce na linku zavolalo přes 80 tisíc klientů a každý zde strávil v průměru 4 minuty a 12 vteřin. I tuto klientelu na začátku loňského roku zasáhla situace na Ukrajině a zánik Sberbank, ptali se na úspory, zda vybrat nebo dále spořit, či zda jsou vklady ze zákona pojištěné. V druhé polovině roku se vzhledem k navyšování cen energií objevilo další téma, a to úpravy limitu pro Inkaso a SIPO, či kontrola odchozích plateb pro dodavatele energii. V neposlední řadě to byly už tradiční dotazy z oblasti internetového bankovnictví, jak si stáhnout aplikace Smart nebo Smart klíč,“ říká Jakub Hlaváč, ředitel Klientského centra ve skupině ČSOB.

Loni v prosinci nasadila banka na Linku pro seniory možnost výběru, s jakým typem dotazem klient volá. „V tomto roce chceme s touto možností dále pracovat, aby hovory následně směřovaly přímo na útvary, které se danou oblastí přímo zabývají,“ upřesňuje Jakub Hlaváč. Klienti jsou s linkou maximálně spokojeni a ohodnotili ji známkou 9,52 z 10. Počty hovorů neklesají, resp. oproti předchozímu roku se jejich počet mírně zvýšil, což znamená, že klienti tento typ podpory potřebují a vítají.

Všichni klienti starší 58 let a klienti se zdravotním postižením po podání žádosti získávají zvýhodněné vedení účtu, které zahrnuje nejen neomezený počet platebních příkazů zdarma zadaných na pobočce ČSOB nebo kartou na České poště, ale i bezplatnou donášku hotovosti na vybranou adresu (1x měsíčně). Na každé poště zaměstnanci umí za klienta zaslat na ČSSZ žádost o převod důchodu na účet. Nejenom pro klienty v seniorském věku banka připravila speciální elektronickou brožuru, pomocníka pro základní orientaci ve světě financí. Pro pozůstalé zase banka vytvořila příručku, ve které radí, jak postupovat při nahlášení úmrtí klienta, a zároveň představuje průběh dědického řízení.

Lidem s tělesným hendikepem banka umožnuje využívání bankovních služeb prostřednictvím bezbariérových poboček, on-line přepisu klientské linky pro neslyšící i služby on-line přepisu pro neslyšící v pobočkách, poboček s akustickými majáčky a bankomatů s hlasovou navigací pro nevidomé.

ČSOB díky více než 200 bankovním pobočkám a 2 400 přepážkám na České poště patří k největšímu poskytovateli bezbariérových bankovních a pojišťovacích služeb. Ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků (CZEPA) banka ověřuje, zda jsou její pobočky opravdu bezbariérové. Případné zjištěné nedostatky jsou odstraňovány dle technických i provozních možností.

Na konci loňského roku mohli klienti využívat 1 022 bankomatů, přičemž 1 003 bankomatů bylo upraveno pro klienty se zrakovým postižením a jsou tedy vybaveny hlasovou navigací pro nevidomé. Disponují novým softwarem, na jehož úpravě banka spolupracovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

V neposlední řadě se banka zajímá také o přívětivost svých webových stránek a aplikací pro zrakově postižené a snaží se odstraňovat případné nedostatky, které zjistil nedávný audit od společnosti TyfloCentrum Brno a Blind Friendly.  

Zdroj: ČSOB

Reklama